Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2018-02-28
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 28.02.2018.pdf 123,4 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 28.02.2018.pdf 143,7 KB Last ned
PS 2818 Godkjenning av protokoll fra møte 24.01.2018.pdf 826,7 KB Last ned
PS 2918 Referatsaker 28.02.2018.pdf 70,2 KB Last ned
PS 3018 Søknad om dispensasjon for diverse tiltak - GB 28416 - Rauna.pdf 11,3 MB Last ned
PS 3118 Klage på vedtak med vilkår - Tilbygg med ny garasje - GB 18170 - Støbakken 16.pdf 23,3 MB Last ned
PS 3218 Søknad om dispensasjon fra reguleringsformålet - Tilbygg til eksisterende bygg - GB 71183 og 71192 - Lundeveien 116 C.pdf 22,3 MB Last ned
PS 3318 Søknad om dispensasjon - arealoverføring, fritidsbolig og sjøbod - GB 2665 - Okse - GB 264 - GB 2661.pdf 10,1 MB Last ned
PS 3418 Søknad om dispensasjon - bruksendring av sjøbod, oppføring av bod - GB 157 - Nodenesveien 27.pdf 3,9 MB Last ned
PS 3518 Søknad om dispensasjon - tilbygg til to anneks - GB 20143 - Prestebukta 27.pdf 8,1 MB Last ned
PS 3618 Søknad om dispensasjon for etablering av avløpsledning mellom Åros og Ny-Hellesund.pdf 16,1 MB Last ned
PS 3718 Søknad om dispensasjon for etablering av pumpehus og brygge - GB 2171 - Monsøya.pdf 8,1 MB Last ned
PS 3818 Søknad om dispensasjon for å rive eksisterende hytte samt oppføring av ny hytte - GB 2437 - Amfenesveien 195.pdf 4,5 MB Last ned
PS 3918 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - fradeling til tomannsbolig - GB 18116 - Furumoen 3.pdf 7,1 MB Last ned
PS 4018 Søknad om dispensasjon for fradeling av tomter - GB 1611 - Pålsnesveien 72.pdf 9,2 MB Last ned
PS 4118 Søknad om dispensasjon for utvidelse av vei - GB 23817 - Tingstuveien 18 C.pdf 5,5 MB Last ned
PS 4218 Søknad om dispensasjon for utvidelse av levegg ved brygge, samt oppføring av levegg - GB 47101 - Frøyslandsveien 54.pdf 2 MB Last ned
PS 4318 Søknad om dispensasjon for etablering av bolig - garasje - utslippsanlegg - GB 1015 - Vognsneset 31.pdf 8,3 MB Last ned
PS 4418 Klagebehandling Søknad om dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - GB 1373 - Langenesveien 337 C.pdf 13,9 MB Last ned
PS 4618 Førstegangsbehandling - Områderegulering for Øygardsheia nord (Langenesåsen) Plan ID 201601.pdf 57,7 MB Last ned
PS 4718 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 - Plan ID 201613.pdf 19,1 MB Last ned
PS 4818 Sluttbehandling - Områderegulering for Leireheia plan ID 201220.pdf 104,4 MB Last ned
PS 4918 Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 2666 - Okse 50.pdf 11,6 MB Last ned
PS 5018 Søknad om dispensasjon - tilbygg til sjøbod - fasadeendring - tilknytning til vann og avløp - GB 176 - Langenes.pdf 5,9 MB Last ned
PS 5118 Førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan for Nodenesveien 25 - Plan ID 201610.pdf 35 MB Last ned
PS 5218 Søknad om dispensasjon for bruksendring av vei - GB 20628 - Krossneset.pdf 10,5 MB Last ned
PS 5318 Søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig - GB 18241 - Doktor Rohdes vei 2.pdf 6,1 MB Last ned
PS 5418 Søknad om dispensasjon for oppføring av 3 stk. eneboliger i rekke - GB 23318 - Hølleheiveien 37.pdf 3,5 MB Last ned
PS 5518 Søknad om dispensasjon - deling av tomt og oppføring av bolig og garasje - GB 23179 - Hølleveien 149.pdf 4 MB Last ned
PS 5618 Søknad om dispensasjon for deling til fortetting - GB 7385 - Toftelandsveien 34.pdf 17 MB Last ned
PS 5718 Søknad om riving og oppføring av hytte på GB 2570 og 25159.pdf 23,6 MB Last ned
PS 5818 Klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 18522 - Nygårdsheia 5 B.pdf 2,7 MB Last ned
PS 5918 Saksbehandling Målsetting for hjorteviltforvaltning i Søgne 2018-2022.pdf 205,1 KB Last ned
PS 6018 Journalførte delegasjonssaker 17.01.2018 - 20.02.2018.pdf 220,5 KB Last ned
RS 218 Fylkesmannen opprettholder kommunens reguleringsvedtak - reguleringsplan for Åros felt C. 20172218.pdf 4,1 MB Last ned
RS 318 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak - behandling av klage over godkjent søknad om dispensasjon for oppføring av garasje 20163414.pdf 4 MB Last ned
z Foreløpig protokoll Plan og miljø 28.02.2018.pdf 2,7 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune