Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2018-01-24
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 24.01.2018.pdf 118,3 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 24.01.2018.pdf 126,7 KB Last ned
PS 1018 Søknad om dispensasjon for endring av bolig, samt oppføring av ny garasje - GB 1547 - Nodenesveien 31.pdf 8,3 MB Last ned
PS 1118 Søknad om dispensasjon - fradeling av parsell fra GB 123 som tilleggsareal til GB 12109 - Kileheia.pdf 4,1 MB Last ned
PS 118 Godkjenning av protokoll fra møte 13.12.2017.pdf 444,2 KB Last ned
PS 1218 Søknad om dispensasjon fra reg.plan, samt fra § 1-8 for fritidsbolig - GB 20108 - Sjursholmen.pdf 4,1 MB Last ned
PS 1318 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 18522 - Nygårdsheia 5.pdf 5,6 MB Last ned
PS 1418 Søknad om dispensasjon for tilbygg med ny garasje - GB 18170 - Støbakken 16.pdf 39,2 MB Last ned
PS 1518 Søknad om dispensasjon - tilbygg med garasje - GB 1931 - Hølleheiveien 26.pdf 13,4 MB Last ned
PS 1618 Søknad om dispensasjon for reduksjon av balkonger i forhold til planens krav - boligdel - GB 72235.pdf 6,7 MB Last ned
PS 1718 Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 2667 - Okse.pdf 5,9 MB Last ned
PS 1818 Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 2668 - Okse.pdf 5,7 MB Last ned
PS 1918 Søknad om dispensasjon for diverse tiltak - GB 28416 - Rauna.pdf 11,2 MB Last ned
PS 2018 Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny på GB 2570 - Borøya 33.pdf 22,9 MB Last ned
PS 2118 Søknad om dispensasjon for riving av bod, oppføring av diverse tiltak, samt ettergodkjenning av riving og gjenoppføring av brygge - GB 3127 - Brønnviga 33.pdf 3 MB Last ned
PS 218 Referatsaker 24.01.2018.pdf 70,5 KB Last ned
PS 2218 Søknad om dispensasjon - fradeling av parsell med eksisterende bolig - GB 462 - Hellesvig 12.pdf 12,8 MB Last ned
PS 2318 Ny klagesaksbehandling Dispensasjon - støyskjerm - GB 1373 - Langenesveien 337 C.pdf 67,4 MB Last ned
PS 2418 Klagesak Dispensasjon for oppføring av sjøbod - GB 2172 - Monsøya 89.pdf 9,2 MB Last ned
PS 2518 Klagesak Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 109 - Langenesveien 629.pdf 21 MB Last ned
PS 2618 Båthus GB 2064 - Grunnholmen. Klage på vedtak.pdf 20,3 MB Last ned
PS 2718 Eventuelt 24.01.2018.pdf 68,8 KB Last ned
PS 318 Journalførte delegasjonssaker 06.12.2017-16.01.2018.pdf 81,2 KB Last ned
PS 418 Søknad om dispensasjon for endret høyde, gulv og møne - bolig - GB 30191 - Sanktehansveien 12 - Ausviga.pdf 3,4 MB Last ned
PS 518 Førstegangsbehandling - detaljregulering av Vedderheia nord, felt B21 - Plan ID 201705.pdf 17,3 MB Last ned
PS 618 Detaljregulering for vei til Lundekleiva øst - Plan ID 201607.pdf 8,7 MB Last ned
PS 718 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Åsafjellet vest, Plan ID 201406.pdf 14,8 MB Last ned
PS 818 Klagebehandling detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan - ID 201108.pdf 20,9 MB Last ned
PS 918 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - forstøtningsmur - GB 1023 - Vognsneset 34.pdf 4,2 MB Last ned
RS 118 Søgne kommunes vedtak av 01.03.17 opprettholdes - Det gis dispensasjon fra arealformålet for oppføring av mur. Klagen tas ikke til følge - GB 23277 - Skarveien 11 20161869.pdf 5,6 MB Last ned
z Foreløpig møteprotokoll PLM 24.01.2018.pdf 1,7 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune