Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2017-12-13
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 13.12.2017.pdf 121,5 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 13.12.2017.pdf 101,4 KB Last ned
PS 20817 Godkjenning av protokoll fra møte 22.11.2017.pdf 596,1 KB Last ned
PS 20917 Referatsaker 13.12.2017.pdf 70,5 KB Last ned
PS 21017 Journalførte delegasjonssaker 15.11.2017 - 05.12.2017.pdf 79,6 KB Last ned
PS 21117 Førstegangsbehandling - detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 - Plan ID 201609.pdf 10,8 MB Last ned
PS 21217 Førstegangsbehandling - detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og 10 - Plan ID 201616.pdf 9,6 MB Last ned
PS 21317 Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon for diverse utførte tiltak - GB 25149 og 2517..pdf 29,8 MB Last ned
PS 21417 Klagesak Søknad om dispensasjon for oppføring av tomannsbolig - GB 28660 - Eikeveien.pdf 41,3 MB Last ned
PS 21517 Søknad om dispensasjon for endret takform - enebolig og garasje - GB 161 - Tomt 5 i område B1 - Kossevigheia - Pålsneset.pdf 6,6 MB Last ned
PS 21617 Søknad om dispensasjon for montering av to utriggere på GB 1619 - Pålsneset.pdf 4 MB Last ned
PS 21717 Søknad om dispensasjon for etablering av bassengoverbygg - GB 3165 - Ydre Ballerholmen 1.pdf 10,1 MB Last ned
PS 21817 Søknad om dispensasjon fra byggegrense for utestue med takterrasse og gjerde på GB 18461 - Tovmosløyfa 32.pdf 14,3 MB Last ned
PS 21917 Søknad om dispensasjon for arealoverføring, samt oppføring av bolig og garasje - GB 19355 - Føreidveien.pdf 8,6 MB Last ned
PS 22017 Søknad om dispensasjon for garasjeuthus - GB 7448 - Sommerveien 20.pdf 3,4 MB Last ned
PS 22117 Søknad om dispensasjon - bruksendring fra lager til kontor og treningslokale - GB 23887 - Birkedalsveien 66 B.pdf 6,1 MB Last ned
PS 22217 Søknad om dispensasjon for endret høyde, gulv og møne - bolig - GB 30191 - Sanktehansveien 12 - Ausviga.pdf 3,4 MB Last ned
PS 22317 Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 3441 - Røsstadveien 30.pdf 3,4 MB Last ned
PS 22417 Søknad om dispensasjon for bygging av bod på GB 356 - Røsstadveien 310.pdf 4,5 MB Last ned
PS 22517 Eventuelt 13.12.2017.pdf 68,5 KB Last ned
RS 3117 Referat fra oppstartsmøte m. befaring - Detaljregulering av gang- og sykkelsti på Salemsveien - GB 7223 m. fl. - Plan ID 201704 20171608.pdf 5 MB Last ned
z Foreløpig protokoll PLM 13.12.2017.pdf 953,5 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune