Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2017-11-22
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 22.11.2017.pdf 116,5 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 22.11.2017.pdf 107 KB Last ned
PS 18717 Godkjenning av protokoll fra møte 25.10.2017.pdf 418,8 KB Last ned
PS 18817 Referatsaker 21.11.2017.pdf 70,2 KB Last ned
PS 18917 Journalførte delegasjonssaker 18.10.2017 - 14.11.2017.pdf 83,5 KB Last ned
PS 19017 Søknad om fradeling av kårbolig med ca. 4 dekar tomt. GB 462.pdf 14,5 MB Last ned
PS 19117 Mindre endring av områdereguleringsplan for Ausviga - plan ID 201209.pdf 5,1 MB Last ned
PS 19217 Mindre endring av områdereguleringsplan for Nedre Daleheia - Plan ID 201202.pdf 3,9 MB Last ned
PS 19317 Søknad om dispensasjon - bruksendring av skole til bolig - GB 4337 - Tånevigveien 30.pdf 3,4 MB Last ned
PS 19417 Søknad om dispensasjon for ettergodkjenning av murer og garasje - GB 30143 - Ausvigheia 162.pdf 15,3 MB Last ned
PS 19517 Søknad om dispensasjon for tilbygg og utbedring av vei - GB 24109 - Amfenesveien 76.pdf 17,5 MB Last ned
PS 19617 Dispensasjon for Sykkelbod samt carport bod for hageredskaper - GB 20528 - Gamle Årosvei 56.pdf 14,4 MB Last ned
PS 19717 Søknad om dispensasjon for redskapsbod med overbygget lagerplass - GB 20572 Branesveien 88.pdf 4,2 MB Last ned
PS 19817 Søknad om dispensasjon - etablering av skrittemaskin for hest - GB 20277 - Åros Ridesenter.pdf 10,5 MB Last ned
PS 19917 Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny fritidsbolig og mur - GB 3129 - Brønnviga 36.pdf 11,6 MB Last ned
PS 20017 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig - GB 18266 - Stråveien 3.pdf 10,7 MB Last ned
PS 20117 Søknad om dispensasjon for oppføring av carport - GB 1848702 - Torvmosløyfa 10.pdf 4,5 MB Last ned
PS 20217 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 109 - Langenesveien 629.pdf 20,5 MB Last ned
PS 20317 Klagesak Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm - GB 1373 - Langenesveien 337 C.pdf 49,5 MB Last ned
PS 20417 Klagebehandling Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 1530 - Nodenesveien 53 A.pdf 31,9 MB Last ned
PS 20517 Klage på vilkår i dispensasjonsvedtak - bruksendring og VA i garasje - GB 7478 - Søgneveien 21.pdf 7,8 MB Last ned
PS 20617 Saksfremlegg Politisk møteplan 2018.pdf 171 KB Last ned
PS 20717 Eventuelt 21.11.2017.pdf 68,4 KB Last ned
RS 3017 Fylkesmannens vedtak - klage på detaljreguleringsplan for E39 i Søgne kommune - Plan ID 201510 20152462.pdf 7,9 MB Last ned
z Møteprotokoll Plan- og miljøutvalget 22.11.2017.pdf 1,3 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune