Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2017-10-25
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokuemnter    
- Forside Plan- og miljøutvalget 25.10.2017.pdf 116,5 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 25.10.2017.pdf 102,6 KB Last ned
PS 16917 Godkjenning av protokoll fra møte 20.09.2017.pdf 478,7 KB Last ned
PS 17017 Referatsaker 25.10.2017.pdf 69,6 KB Last ned
PS 17117 Journalførte delegasjonssaker 12.09.2017 - 17.10.2017.pdf 82 KB Last ned
PS 17217 Målsetting for bærekraftig forvaltning av bever i Søgne kommune samt forskrift om jakt og fangst av bever i Søgne kommune.pdf 14,3 MB Last ned
PS 17317 Sluttbehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108.pdf 39,5 MB Last ned
PS 17417 Klagebehandling - mindre endring av reguleringsplan for Åros felt C - Plan ID 20070201-1.pdf 4,4 MB Last ned
PS 17517 Søknad om dispensasjon fra LNF-formål for oppføring av tilbygg - GB 8028 - Telandsveien 200.pdf 1,9 MB Last ned
PS 17617 Søknad om dispensasjon for oppføring av tomannsbolig - GB 28660 - Eikeveien.pdf 40,3 MB Last ned
PS 17717 Søknad om dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig - GB 3866 - Kikkerheia 5.pdf 20,3 MB Last ned
PS 17817 Søknad om dispensasjon for deling av eiendom til parkeringsplass - GB 201 - Krossnes.pdf 4,8 MB Last ned
PS 17917 Søknad om dispensasjon - hytte, anneks, sjøbod, adkomstvei og brygge - GB 2172 - Monsøya 89.pdf 7,2 MB Last ned
PS 18017 Søknad om dispensasjon for deling GB 2171 - Monsøya - Ny-Hellesund.pdf 5,6 MB Last ned
PS 18117 Søknad om dispensasjon - oppføring av bod - ny plassering - GB 25128 - Borøya 94.pdf 21,1 MB Last ned
PS 18217 Søknad om dispensasjon - fradeling av parsell fra GB 484 som tilleggsareal til GB 489 - Frøyslandsveien.pdf 7,5 MB Last ned
PS 18317 Søknad om dispensasjon - oppføring av bod, terrasse og leveggstøyskjerm - GB 7483 - Toftelandsveien 154.pdf 6,3 MB Last ned
PS 18417 Søknad om dispensasjon for påbygg heving av tak - GB 3183 - Brønnviga 45.pdf 9,7 MB Last ned
PS 18517 Klagebehandling - Søknad om deling etter jordloven § 12 - GB 321.pdf 4,3 MB Last ned
PS 18617 Eventuelt 25.10.2017.pdf 67,8 KB Last ned
RS 2817 Behandling av klage søknad om nedsettelse av gebyr - GB 10171819 20162124.pdf 151,3 KB Last ned
RS 2917 Fylkesmannens behandling av klage - detaljregulering for Nymoen 20143539.pdf 1,9 MB Last ned
z foreløpig protokoll 25.10.17.pdf 854,3 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune