Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2017-09-20
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 20.09.2017.pdf 127,1 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 20.09.2017.pdf 101 KB Last ned
PS 15017 Godkjenning av protokoll fra møte 30.08.2017.pdf 631,9 KB Last ned
PS 15117 Journalførte delegasjonssaker 22.08.17 - 11.09.17.pdf 79,2 KB Last ned
PS 15217 Førstegangsbehandling - Detaljregulering av Nodenesveien 25 - Plan ID 201610 NY BEHANDLING.pdf 17,5 MB Last ned
PS 15317 Søknad om dispensasjon - deling av eiendom, tre eneboliger og en frittliggende garasje - GB 169 - Søvigneset 32 NY BEHANDLING.pdf 29,2 MB Last ned
PS 15417 Sluttbehandling - Detaljregulering for Svanevågen (Borøya), Plan ID 201404.pdf 7,3 MB Last ned
PS 15517 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Kleplandsveien 1, 3, 5, 7 og 9 - Plan ID 201608.pdf 33,8 MB Last ned
PS 15617 Førstegangsbehandling - detaljregulering av Skarpøya Nord - GB 223 m.fl. - Plan ID 201702.pdf 22,2 MB Last ned
PS 15717 Søknad om deling etter jordloven. GB 321.pdf 16,3 MB Last ned
PS 15817 Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt med hytte - GB 3424 - Liane 63.pdf 6,7 MB Last ned
PS 15917 Søknad om dispensasjon for deling av eiendom og oppføring av ny bolig på GB 191 - Føreidveien 75.pdf 6,5 MB Last ned
PS 16017 Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-meters beltet -Påbygg kvist - tilbygg - flytting av bod - GB 133 - Langenesveien 352.pdf 8,2 MB Last ned
PS 16117 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig samt nytt uthuslåve på GB 107 - Vognsnes 46.pdf 4,5 MB Last ned
PS 16217 Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 3448 - Liane 2.pdf 19,4 MB Last ned
PS 16317 Søknad om dispensasjon for veranda delvis utenfor byggegrense på GB 23873 - Høllegata 5B.pdf 8,2 MB Last ned
PS 16417 Søknad om dispensasjon for oppføring av grillbuuthus på GB 1328 - Langenesveien 15.pdf 7,4 MB Last ned
PS 16517 Søknad om dispensasjon - basseng og veranda med glassrekkverk - GB 18456 - Torvmosløyfa 31.pdf 18,9 MB Last ned
PS 16617 Søknad om dispensasjon for diverse utførte tiltak- GB 25149 og 2517.pdf 65,2 MB Last ned
PS 16717 Klage på innvilget dispensasjon for oppføring av forstøtningsmur på GB 19251 - Daleheia 35.pdf 14,9 MB Last ned
PS 16817 Eventuelt 20.09.2017.pdf 67,9 KB Last ned
z protokoll 20.09.17 oppdatert 21.09.17.pdf 1,1 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune