Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2017-08-30
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Tilleggsinformasjon    
- Forside Plan- og miljøutvalget 30.08.2017.pdf 116,4 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 30.08.2017.pdf 162,6 KB Last ned
PS 11217 Godkjenning av protokoll fra møte 14.06.17.pdf 438,1 KB Last ned
PS 11317 Referatsaker 30.08.17.pdf 72 KB Last ned
PS 11417 Journalførte delegasjonssaker 07.06.17 - 22.08.17.pdf 90 KB Last ned
PS 11517 Sluttbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515.pdf 20,6 MB Last ned
PS 11617 Klagebehandling - Detaljregulering for E39, Plan ID 201510.pdf 312,2 MB Last ned
PS 11717 Førstegangsbehandling - Detaljregulering av Nodenesveien 25 - Plan ID 201610.pdf 17,5 MB Last ned
PS 11817 Mindre endring av reguleringsplan for Pålsneset - Plan ID 20120322.pdf 2,8 MB Last ned
PS 11917 Endring av reguleringsplanen for Norddalsheia - Plan ID 201414.pdf 5,6 MB Last ned
PS 12017 Vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Åros felt C - Plan ID 20070201-1.pdf 5,3 MB Last ned
PS 12117 Vurdering av planavgrensning for regulering av del av Braneset.pdf 2,1 MB Last ned
PS 12217 Søknad om fradeling av 2,6 dekar fra GB 484 - jordloven § 12.pdf 3,2 MB Last ned
PS 12317 Søknad om dispensasjon for oppføring av uthusbod - GB 28158 - Kuholmen 1 - ny behandling.pdf 8,5 MB Last ned
PS 12417 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav i planen - Kiwi Langenes - GB 1512 - Langenesveien 290 - 292 og 294.pdf 1,7 MB Last ned
PS 12517 Klagebehandling - enebolig - GB 12205 - B23 - Kilneset 12 - ny behandling.pdf 2,2 MB Last ned
PS 12617 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig - GB 1848702 - Torvmosløyfa 10.pdf 4,5 MB Last ned
PS 12717 Søknad om dispensasjon for fylling i friområde - endring av trase for tursti - GB 302 - GB 30199 - GB 30200 - Ausviga.pdf 4,2 MB Last ned
PS 12817 Søknad om dispensasjon - basseng, levegg, terrasse og hagestue - GB 28137 - Eikeveien 76.pdf 3,9 MB Last ned
PS 12917 Søknad om dispensasjon - 3 Eneboliger med garasjer - GB 169 - Søvigneset 32.pdf 29,2 MB Last ned
PS 13017 Søknad om dispensasjon for gesimshøyde og byggeforbud i 100-metersbeltet for garasje på GB 1329 - Langenesveien 336.pdf 1,7 MB Last ned
PS 13117 Søknad om dispensasjon - endring av tillatelse - GB 20115 - Sjursholmen 26 - GB 20121 - GB 20193.pdf 8,2 MB Last ned
PS 13217 Søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen - bruksendring og VA i garasje - GB 7478 - Søgneveien 21.pdf 7,5 MB Last ned
PS 13317 Søknad om dispensasjon for oppføring av sjøbod - GB 20454 - Sjursholmen 50.pdf 7,6 MB Last ned
PS 13417 Søknad om dispensasjon vedrørende etablering av aktivitetsområde på GB 18335 - OpenMind - Linnegrøvan 36.pdf 4,3 MB Last ned
PS 13517 Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 73115 - Kleplandsveien 138.pdf 8,6 MB Last ned
PS 13617 Søknad om dispensasjon for diverse tiltak -platting, samt påbygg på hytte, anneks og sjøbu - GB 25148 - Østre Bastholmen 2.pdf 25,9 MB Last ned
PS 13717 Søknad om dispensasjon fra reg.plan for anneks - GB 20603 - Branesveien 71.pdf 5 MB Last ned
PS 13817 Søknad om dispensasjon for bruksendring av uthus til anneks på GB 3797 - Kjeholmen 10.pdf 2,2 MB Last ned
PS 13917 Søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgraden for oppføring av hagestue - GB 3099 - Ausvigheia 65.pdf 1,4 MB Last ned
PS 14017 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bod på GB 30160 - Ausvigheia 119 A.pdf 5,8 MB Last ned
PS 14117 Søknad om dispensasjon - fritidsbolig, støttemur og VA-ledninger på GB 4728 - Røsstadveien 433.pdf 11,3 MB Last ned
PS 14217 Søknad om dispensasjon for tilbygg og fasadeendring - GB 1897 - Krægeveien 3 B.pdf 11,6 MB Last ned
PS 14317 Søknad om dispensasjon for deling samt oppføring av ny bolig på GB 23385 - Skarveien 26.pdf 5,7 MB Last ned
PS 14417 Søknad om dispensasjon for utbedring av brygge på GB 2369.pdf 19,6 MB Last ned
PS 14517 Søknad om dispensasjon for opparbeidelse av sti og utvidelse av brygge - GB 352 - GB 3538 - Røsstadveien.pdf 4,1 MB Last ned
PS 14617 Klagesak Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 1530 - Nodenesveien 53 A.pdf 27,7 MB Last ned
PS 14717 Ny klagebehandling Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 23347 - Hølleheiveien 12B.pdf 25,3 MB Last ned
PS 14817 Klagesak Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm - GB 1373 - Langenesveien 337 C.pdf 47,8 MB Last ned
PS 14917 Eventuelt 30.08.17.pdf 70,3 KB Last ned
RS 2517 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak - behandling av klage over vedtatt detaljregulering for del av Konvalldalen 20122715.pdf 4,9 MB Last ned
RS 2617 Referat fra oppstartsmøte med befaring - Detaljregulering av ny kollektivterminal på Tangvall - Plan ID 201703 2015512.pdf 146,4 KB Last ned
RS 2717 Referat fra oppstartmøte - Detaljregulering av Hummerviga 11 m. fl. - GB 328, 3287, 3290, 32-91, 3292, 3293, 3294, 3295 20172420.pdf 150,8 KB Last ned
z foreløpig protokoll 30.08.17.pdf 1,7 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune