Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2017-06-14
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Plan- og miljøutvalget 14.06.2017.pdf 116,3 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 14.06.2017.pdf 104,5 KB Last ned
PS 10017 Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm - GB 1373 - Langenesveien 337 C.pdf 37,7 MB Last ned
PS 10117 Søknad om dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - GB 1373 - Langenesveien 337 C.pdf 12 MB Last ned
PS 10217 Søknad om dispensasjon for oppføring av levegg - GB 7458 - Toftelandsveien 101.pdf 8 MB Last ned
PS 10317 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig, samt VA - ledninger - GB 20138 - Prestebukta 6.pdf 14,3 MB Last ned
PS 10417 Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72214 - Tangvallveien 60.pdf 16,9 MB Last ned
PS 10517 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig - GB 5516 - Eikestølveien 65.pdf 2,9 MB Last ned
PS 10617 Søknad om dispensasjon for oppføring av uthusbod - GB 28158 - Kuholmen 1.pdf 8,5 MB Last ned
PS 10717 Søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i 100-metersbeltet - GB 16313 - Langenesveien 322.pdf 7 MB Last ned
PS 10817 Klagebehandling - detaljregulering av Nymoen - Plan ID 201417.pdf 14 MB Last ned
PS 10917 Klagebehandling Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 23347 - Hølleheiveien 12B.pdf 20,3 MB Last ned
PS 11017 Klagebehandling - enebolig - GB 12205 - B23 - Kilneset 12.pdf 2,2 MB Last ned
PS 11117 Eventuelt 14.06.2017.pdf 69,8 KB Last ned
PS 9317 Godkjenning av protokoll fra møte 18.05.2017.pdf 406,3 KB Last ned
PS 9417 Referatsaker 14.06.2017.pdf 72,4 KB Last ned
PS 9517 Journalførte delegasjonssaker 09.05.17 - 06.06.17.pdf 84,5 KB Last ned
PS 9617 Vedtak om innføring av revidert avløpsforskrift for Søgne kommune.pdf 25 MB Last ned
PS 9717 Sluttbehandling - Detaljregulering for E39, Plan ID 201510.pdf 289,3 MB Last ned
PS 9817 Planavgrensning i forbindelse med detaljregulering av GB 283 m.fl - Eikeveien.pdf 8,3 MB Last ned
PS 9917 Delegert myndighet til å behandle en mindre endring av områdereguleringsplan for Ausviga - Plan ID 201209.pdf 16,3 MB Last ned
RS 2317 Fylkesmannen opphever den delen av kommunens vedtak som gjelder tillatelse til dispensasjon for utbedring og endring av brygge. Vedtaket for øvrig stadfestes 2016166.pdf 5,9 MB Last ned
RS 2417 Svar på henvendelse om romhøyde 20123488.pdf 294,5 KB Last ned
z foreløpig protokoll.pdf 1016,2 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune