Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2017-05-18
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 18.05.2017.pdf 117,5 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 18.05.2017.pdf 90,8 KB Last ned
PS 8117 Godkjenning av protokoll fra møte 26.04.2017.pdf 471,9 KB Last ned
PS 8217 Referatsaker 18.05.2017.pdf 72,5 KB Last ned
PS 8317 Journalførte delegasjonssaker 18.04.17-08.05.17.pdf 82,6 KB Last ned
PS 8417 Ny veinormal for Søgne kommune.pdf 1,6 MB Last ned
PS 8517 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Svanevågen, Borøya - PlanID 201404.pdf 9,1 MB Last ned
PS 8617 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og mur - GB 28363 - GB 28244 - Eikeheiveien 12.pdf 5,1 MB Last ned
PS 8717 Søknad om dispensasjon for fradeling, ny hytte, brygge og VA - GB 3269 - Hummervigholmen 1.pdf 2,7 MB Last ned
PS 8817 Søknad om dispensasjon fra reg.plan for antall båthus GB 2064 - Grunnholmen.pdf 13,7 MB Last ned
PS 8917 Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu og uthus, samt utvidelse av brygge på GB 3797 - Kjeholmen 10.pdf 3,4 MB Last ned
PS 9017 Klage på avslag basseng og utvidelse av hytte - GB 37100 - Kjeholmen 3.pdf 13,4 MB Last ned
PS 9117 Klage på innvilget dispensasjonssøknad for oppført støttemur - GB 23277 - Skarveien 11.pdf 110 MB Last ned
PS 9217 Eventuelt 18.05.2017.pdf 70,6 KB Last ned
RS 1917 Referat fra oppstartsmøte 24.03.17 for regulering av kollektivterminal på Tangvall 2015512.pdf 1,9 MB Last ned
RS 2017 Fylkesmannen tar sakskostnadskrav av 30.08.16 til følge - behandling av krav om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 - Kopi av brev til Lise Øvestad 20133624.pdf 2,4 MB Last ned
RS 2117 Svar på spørsmål om TEK 20123488.pdf 292,1 KB Last ned
RS 2217 Fylkesmannens behandling av klage - GB 2437 - Amfenesveien 195 20161542.pdf 3,4 MB Last ned
z foreløpig protokoll 18.05.17.pdf 856,9 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune