Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2017-04-26
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 26.04.2017.pdf 144 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 26.04.2017.pdf 125,7 KB Last ned
PS 5617 Godkjenning av protokoll fra møte 29.03.2017.pdf 1,9 MB Last ned
PS 5717 Referatsaker 26.04.2017.pdf 71,9 KB Last ned
PS 5817 Journalførte delegasjonssaker 21.03.17-17.04.17.pdf 83,7 KB Last ned
PS 5917 Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515.pdf 8,3 MB Last ned
PS 6017 Sluttbehandling - Detaljregulering for østre del av Skarpøya - Plan ID 201504.pdf 8,4 MB Last ned
PS 6117 Mindre endring av reguleringsplanen for Åros Feriesenter, felt H4 - Plan ID 20101125.pdf 5,9 MB Last ned
PS 6217 Vedtak om mindre endring av reguleringsplan for fritidsbebyggelse på del av Solvik - GB 376 - 40 og 55 Plan ID 20050616-2.pdf 4,4 MB Last ned
PS 6317 Nytt offentlig ettersyn - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108.pdf 31,6 MB Last ned
PS 6417 Søknad om omgjøring av vilkår i gitt dispensasjon - Kiwi - GB 1512 - Langenesveien 290 - 292 og 294.pdf 3,2 MB Last ned
PS 6517 Søknad om midlertidig dispensasjon for plassering av kontorbrakker - GB 731 - Klepplandsveien 80.pdf 6,1 MB Last ned
PS 6617 Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 23347 - Hølleheiveien 12B.pdf 19,7 MB Last ned
PS 6717 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for takopplett på hytte - GB 28552 - Rauna 4.pdf 2,1 MB Last ned
PS 6817 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 1530 - Nodenesveien 53 A.pdf 17,7 MB Last ned
PS 6917 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav og avløpsforskrift - enebolig - GB 12205 - Kilneset 12.pdf 7,2 MB Last ned
PS 7017 Søknad om dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig - GB 20129 - Sjursholmen 35.pdf 6,6 MB Last ned
PS 7117 Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt for bolig og garasje - GB 1928 og GB 23815 - Hølleheiveien 20.pdf 15,7 MB Last ned
PS 7217 Søknad om dispensasjon - omlegging av vei - parkering og deling av veigrunn - GB 201 - Sjursholmen.pdf 4 MB Last ned
PS 7317 Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 4623 - Hellesvig 5.pdf 8,5 MB Last ned
PS 7417 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig - GB 18196 - Geiteråsen 16.pdf 12,4 MB Last ned
PS 7517 Søknad om dispensasjon for ettergodkjenning av pumpehus - GB 4239 - Eid 171.pdf 5,6 MB Last ned
PS 7617 Klagebehandling - Detaljregulering for Konvalldalen - Plan ID 201216.pdf 47,1 MB Last ned
PS 7717 Klagebehandling - mindre endring av reguleringsplanen for Oftenes GB 3124 - Plan ID 20090506.pdf 4,4 MB Last ned
PS 7817 Klagebehandling Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og støttemur - GB 1032 - Vognsneset 41.pdf 9 MB Last ned
PS 8017 Eventuelt 26.04.2017.pdf 70,6 KB Last ned
RS 1717 Returneres til kommunen - Godkjent dispensasjon fra minsteavstand til fylkesvei for oppfølging av forstøtningsmur på GB 19251 - Daleheia 35 20122669.pdf 2,1 MB Last ned
RS 1817 Fylkesmannens behandling av klage - deling av GB 28660 - Eikeveien 72 20162621.pdf 2,8 MB Last ned
z foreløpig protokoll.pdf 1,1 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune