Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2017-03-29
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 29.03.2017.pdf 117,3 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 29.03.2017.pdf 98,8 KB Last ned
PS 4117 Godkjenning av protokoll fra møte 01.03.2017.pdf 770 KB Last ned
PS 4217 Referatsaker 29.03.2017.pdf 71,8 KB Last ned
PS 4317 Journalførte delegasjonssaker 22.02.17-20.03.17.pdf 83,7 KB Last ned
PS 4417 Mindre endring - områderegulering for Kjellandsheia syd - Plan ID 201219.pdf 30,7 MB Last ned
PS 4517 Høringsinnspill - Detaljregulering for E 39 Kristiansand vest - Søgne øst.pdf 16,8 MB Last ned
PS 4617 Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark - Kjølpevika.pdf 183,8 KB Last ned
PS 4717 Søknad om dispensasjon for diverse forhold ved oppføring av kombinert bygg - GB 72236 - Oasen..pdf 6,8 MB Last ned
PS 4817 Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu båtgarasje på GB 3720 - Tømmervigodden 8.pdf 2,4 MB Last ned
PS 4917 Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 4718 - Røsstadveien 363.pdf 6,4 MB Last ned
PS 5017 Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20180 - Stifjellet 11.pdf 4,1 MB Last ned
PS 5117 Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte og utvidelse av terrasse - GB 37107 - Heftenesveien 46.pdf 6,5 MB Last ned
PS 5217 Søknad om dispensasjon for diverse forhold - GB 72235 Tangvall - boligdel.pdf 9,7 MB Last ned
PS 5317 Søknad om dispensasjon for diverse tiltak på GB 37100 - Kjeholmen 3.pdf 25,2 MB Last ned
PS 5417 Klagebehandling - klage på vedtak om dispensasjon - etablering av fortau langs rv. 456 - Langenesveien.pdf 4,9 MB Last ned
PS 5517 Eventuelt 29.03.2017.pdf 70,4 KB Last ned
RS 1417 Tillatelse til endring av dispensasjon fra rekkefølgekrav - etablering av fortau langs Nodenes- og Pålsnesveien - GB 2101 og GB 2131 20161794.pdf 229,2 KB Last ned
RS 1517 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak - GB 23280 - Hølleveien 196 20153207.pdf 5,7 MB Last ned
RS 1617 Fylkesmannens behandling av klage på avslag for oppføring av båthus - GB 20130 - Krossneset 20153509.pdf 5,7 MB Last ned
z protokoll 29.03.2017.pdf 2,3 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune