Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2017-03-01
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
PS 2717 Sluttbehandling detaljregulering for Nymoen - innspill    
- Forside Plan- og miljøutvalget 01.03.2017.pdf 116,5 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 01.03.2017.pdf 120,3 KB Last ned
PS 2017 Godkjenning av protokoll fra møte 25.01.17.pdf 487,7 KB Last ned
PS 2117 Referatsaker 01.03.17.pdf 71 KB Last ned
PS 2217 Journalførte delegasjonssaker 17.01.17-21.02.17.pdf 86,8 KB Last ned
PS 2317 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Strandområdet Vaglen brygge - Plan ID 201506.pdf 13,1 MB Last ned
PS 2417 Førstegangsbehandling- Områderegulering for Leireheia - Plan ID 201220.pdf 38,6 MB Last ned
PS 2517 Vedtak om mindre endring av detaljregulering for Oftenes GB 3124 - Plan ID 20090506.pdf 4,6 MB Last ned
PS 2617 Vedtak om mindre endring av områderegulering for Kvernhustangen.pdf 6,6 MB Last ned
PS 2717 Sluttbehandling - detaljregulering for Nymoen - Plan ID 201417.pdf 50,1 MB Last ned
PS 2817 Søknad om dispensasjon for etablering av renseanlegg - Kikkerheia hyttefelt - Ålo - GB 387 m.fl..pdf 35,1 MB Last ned
PS 2917 Søknad om dispensasjon for oppføring av støttemur - GB 23277 - Skarveien 11.pdf 12 MB Last ned
PS 3017 Søknad om dispensasjon fra LNF firmålet for utvidelse av eksisterende fritidsbolig - GB 651 - Festenr. 2 - Årstølveien 150.pdf 11,2 MB Last ned
PS 3117 Søknad om dispensasjon - etablering av fortau og endring av avkjørsel - fv. 456 Langenesveien - GB 2018.pdf 15,4 MB Last ned
PS 3217 Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny på GB 3133 - Brønnvika 35.pdf 7,8 MB Last ned
PS 3317 Søknad om dispensasjon for bruksendring til forretning - GB 23121 - Skarveien 1.pdf 9,8 MB Last ned
PS 3417 Ny behandling Dispensasjon for midlertidig rundkjøring - LinnegrøvanHølleveien - GB 2016.pdf 24,6 MB Last ned
PS 3517 Søknad om dispensasjon for deling av eiendom og oppføring av bolig på - GB 23338 Hølleheiveien 44.pdf 10,9 MB Last ned
PS 3617 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav vedr. etablering av fortau langs Pålsnesveien - GB 2101.pdf 12,1 MB Last ned
PS 3717 Søknad om dispensasjon for oppføring av driftsbygning - GB 1812 - Stauslandstunet 34.pdf 17,2 MB Last ned
PS 3817 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg, hagestue og ny avkjørsel - GB 4742 - Åloveien 24.pdf 3,1 MB Last ned
PS 3917 Klage på vedtak - dispensasjon for å rive og gjenoppføre fritidsbolig - GB 20185 - Årossanden 12.pdf 1,6 MB Last ned
PS 4017 Eventuelt 01.03.17.pdf 69,9 KB Last ned
RS 1017 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak - behandling av klage over vedtak som avviser klage på områderegulering for Kjellandsheia syd 20123271.pdf 3,9 MB Last ned
RS 1117 Fylkesmannens behandling av klage over vedtatt områderegulering for Kjellandsheia syd 20123271.pdf 14,8 MB Last ned
RS 1217 Fylkesmannens behandling av klage over vedtatt detaljreguleringsplan for Selskjær 16 - Plan ID 201415 20143137.pdf 497,7 KB Last ned
RS 1317 Fylkesmannen omgjør ikke tidligere vedtak - fritidsbolig og sjøbu - GB 20131 - Sjursholmen 20143221.pdf 1,5 MB Last ned
RS 917 Fylkesmannens vedtak - Dispensasjon fra reguleringsplan for utvidelse av brygge - GB 2582 20151441.pdf 2 MB Last ned
z protokoll 01.03.17.pdf 1,5 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune