Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2017-01-25
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 25.01.2017.pdf 135,2 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 25.01.2017.pdf 125,5 KB Last ned
PS 1017 Søknad om dispensasjon - oppføring av bod - GB 25128 - Borøya.pdf 5,3 MB Last ned
PS 1117 Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal og friområde GB 201 - Sjursholmen.pdf 10,9 MB Last ned
PS 117 Godkjenning av protokoll fra møte 14.12.16.pdf 457,6 KB Last ned
PS 1217 Søknad om dispensasjon fra etasjeantall og høyde - bolig - GB 1032 - Vognsneset 41.pdf 7,3 MB Last ned
PS 1317 Søknad om dispensasjon for garasjelager på GB 3412 - Røsstadveien 43.pdf 4,8 MB Last ned
PS 1417 Søknad om dispensasjon - ny boenhet - GB 23492 - Daleheia 19.pdf 2,3 MB Last ned
PS 1517 Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 2181 - Monsøya 56 - Ny-Hellesund.pdf 6,1 MB Last ned
PS 1617 Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks til bolig - GB 134 - Langenesveien 332.pdf 11,9 MB Last ned
PS 1717 Søknad om dispensasjon - tilbygg, anneks, bod GB 528 - Knibe.pdf 2,5 MB Last ned
PS 1817 Søknad om dispensasjon - utforming av sjøbu - GB 20118 - Sjursholmen 41 B.pdf 5,9 MB Last ned
PS 1917 Eventuelt 25.01.17.pdf 69,6 KB Last ned
PS 217 Referatsaker 25.01.17.pdf 71,6 KB Last ned
PS 317 Journalførte delegasjonssaker 06.12.16-16.01.17.pdf 86,4 KB Last ned
PS 417 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for E39, Plan ID 201510.pdf 217,7 MB Last ned
PS 517 Vedtak av detaljregulering Høllen - Plan ID 201503, GB 23719 m. fl.pdf 25,7 MB Last ned
PS 617 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for midtre del av Skarpøya - Plan ID 201504.pdf 6,6 MB Last ned
PS 717 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgekravet - boligdel - Kiwi - GB 1512 - Langenesveien 290 - 292 og 294.pdf 4,3 MB Last ned
PS 817 Søknad om dispensasjon - fritidsbolig - brygge - rehabilitert sti - GB 2097 - Krossnesveien 55.pdf 18,5 MB Last ned
PS 917 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg påbygg til hytte på - GB 3738 - Kjeholmen.pdf 8,6 MB Last ned
RS 117 Fylkesmannens behandling av klage over vedtak om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt vedr. bolig som er oppført i strid med tillatelsen på GB 1373 - Langenesveien 337 C 20143435.pdf 2 MB Last ned
RS 217 Fylkesmannen finner ikke grunnlag for omgjøring av vedtak av 12.04.2016 - Kopi av brev til Advokatfirmaet Kjær DA 20143435.pdf 2,6 MB Last ned
RS 317 Fylkesmannen opphever kommunens vedtak - behandling av klager på vedtak om midlertidig dispensasjon for etablering av rundkjøring 20152253.pdf 8,6 MB Last ned
RS 417 Fylkesmannens behandling av klage på godkjent dispensasjon - sjøbod - GB 47101 - Frøyslandsveien 54 20161297.pdf 2,9 MB Last ned
RS 517 Fylkesmannens behandling av klage over avslag på søknad om oppføring av støyskjerm på GB 1373 - Langenesveien 337 C 20151046.pdf 3 MB Last ned
RS 617 Klage på dispensasjonsvedtak vedrørende rivinggjenoppføring av hytte - GB 20185 - Årossanden 12 20161771.pdf 152,2 KB Last ned
RS 717 Klagevedtak - settesak - klage over vedtak om godkjenning av reguleringsplan for Linnegrøvan 20059.pdf 7,1 MB Last ned
RS 817 Revidert referat fra oppstartsmøte - erstatter referat datert 27.04.16. 20153294.pdf 879,9 KB Last ned
z foreløpig protokoll 25.01.17.pdf 1,2 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune