Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2016-12-14
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
PS 217 16 Anmodning om befaring    
- Forside Plan- og miljøutvalget 14.12.2016.pdf 100,2 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 14.12.2016.pdf 111,5 KB Last ned
PS 20316 Godkjenning av protokoll fra møte 23.11.16.pdf 515,8 KB Last ned
PS 20416 Referatsaker 14.12.16.pdf 70,8 KB Last ned
PS 20516 Journalførte delegasjonssaker 15.11.16-05.12.16.pdf 83,3 KB Last ned
PS 20716 Vedtak om detaljregulering av Branesveien 38 A - plan ID 201507.pdf 25,5 MB Last ned
PS 20816 Sluttbehandling - detaljregulering for Vedderheia B22 Plan ID 201602.pdf 23,3 MB Last ned
PS 20916 Vurdering av planbestemmelser eksisterende bebyggelse og anlegg i områderegulering for Kjellandsheia syd og Ausvigheia.pdf 548,8 KB Last ned
PS 21016 Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 3315 - Skjøllviga - Trysnesveien 131.pdf 10 MB Last ned
PS 21116 Søknad om dispensasjon - redskapshustørrlager - GB 5310 - Knibe.pdf 38,6 MB Last ned
PS 21216 Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av bolig på - GB 2137 - Monsøya.pdf 11 MB Last ned
PS 21316 Søknad om dispensasjon for utsatt innfrielse av rekkefølgekrav-rundkjøring ved avkjørsel-Ausvigheia.pdf 4,5 MB Last ned
PS 21416 Søknad om dispensasjon fra plankrav og rekkefølgekrav for riving ab bolig og oppføring av ny to-mannsbolig - GB 73134 - Kleplandsveien 12.pdf 6,5 MB Last ned
PS 21516 Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende bebyggelse og oppføring av ny på GB 717 - Gamle Lundevei 10.pdf 8,8 MB Last ned
PS 21616 Søknad om dispensasjon for endret kryssløsning - GB 31103 - Leireveien 280 - adkomst for Norddalsheia.pdf 4,7 MB Last ned
PS 21716 Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 2181 - Monsøya 56.pdf 7,2 MB Last ned
PS 21816 Dispensasjonsbehandling Tilbygg til garasje - GB 2495 - Amfenesveien 150.pdf 10,8 MB Last ned
PS 21916 klage på vedtak om riving av eksisterende hytte samt oppføring av ny hytte - GB 2437 - Amfenesveien 195.pdf 3,3 MB Last ned
PS 22016 Klage på vedtak om dispensasjon for opprustingpåbygg på steinbrygge med mer - GB 282.pdf 10 MB Last ned
PS 22116 Klagebehandling Søknad om dispensasjon for deling av eiendom - GB 28660 - Eikeveien 72.pdf 3 MB Last ned
PS 22216 Klage på innvilget dispensasjon for oppføring av bod - GB 47101 - Frøyslandsveien 54.pdf 3,4 MB Last ned
PS 22316 Eventuelt 14.12.16.pdf 69,3 KB Last ned
RS 3816 Referat fra oppstartsmøte for endring av reguleringsplanen for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 20142376.pdf 145,6 KB Last ned
z foreløpig protokoll 14.12.16.pdf 990 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune