Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2016-11-23
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 23.11.2016.pdf 126,3 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 23.11.2016.pdf 107,7 KB Last ned
PS 18816 Godkjenning av protokoll fra møte 26.10.16.pdf 654 KB Last ned
PS 18916 Referatsaker 23.11.16.pdf 71,2 KB Last ned
PS 19016 Journalførte delegasjonssaker 19.10.16 - 14.11.16.pdf 81,9 KB Last ned
PS 19116 Saksfremlegg - Politisk møteplan 2017.pdf 197,5 KB Last ned
PS 19216 Førstegangsbehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108.pdf 14,4 MB Last ned
PS 19316 Søknad om dispensasjon - forretningsbygg - GB 71131 - Slakteriet - Lundeveien 107.pdf 13,1 MB Last ned
PS 19416 Søknad om dispensasjon for å rive eksisterende og oppføre ny hytte med flatt tak - GB 38169 - Åloneset 201.pdf 9 MB Last ned
PS 19516 Søknad om dispensasjon fra plan for deling av tomt til bolig - GB 1941 - Daleheia 33.pdf 16,9 MB Last ned
PS 19616 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje GB 2956 - Mjåbakken 3.pdf 5,2 MB Last ned
PS 19716 Dispensasjonsbehandling, deling, bolig, uthus og utslippsanlegg - GB 321 - Hallandvik 6.pdf 16,3 MB Last ned
PS 19816 Søknad om fradeling etter jordloven § 9 - GB 132.pdf 3,9 MB Last ned
PS 19916 Klage på kommunens vedtak om avslag - riving og gjenoppføring av fritidsbolig - GB 20185 - Årossanden 12.pdf 1,8 MB Last ned
PS 20016 Klagebehandling Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus - GB 20130 - Krossnesveien 130.pdf 9 MB Last ned
PS 20116 Søknad om deling etter jordloven § 12 - GB 2970 og GB 2971.pdf 10,8 MB Last ned
PS 20216 Eventuelt 23.11.16.pdf 68,9 KB Last ned
RS 3216 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak - behandling av klage over godkjenning av søknad om riving av bygning og oppføring av fritidsbolig og brygge 20151268.pdf 11 MB Last ned
RS 3416 Fylkesmannens behandling av klage over avslag på søknad - GB 38125 - Åløya 3 20153557.pdf 179 KB Last ned
RS 3516 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak - behandling av klage på oppføring av hytte og sjøbod - GB 20131 20143221.pdf 8,3 MB Last ned
RS 3616 Oversendelse av dom fra Kristiansand Tingrett til orientering 20141168.pdf 977,5 KB Last ned
RS 3716 Referat fra oppstartsmøte - detaljregulering for Rådhusveien 38 - Plan ID 201613 20163123.pdf 620,4 KB Last ned
Z møteprotokoll plan- og miljøutvalget 23.11.16.pdf 1,1 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune