Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2016-10-26
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Etterspurte dokumeneter - jorunalførte delegasjonssaker    
- Forside Plan- og miljøutvalget 26.10.2016.pdf 88 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 26.10.2016.pdf 117,5 KB Last ned
PS 16716 Godkjenning av protokoll fra møte 28.09.16.pdf 360,1 KB Last ned
PS 16816 Referatsaker 26.10.16.pdf 67,7 KB Last ned
PS 16916 Journalførte delegasjonssaker 21.09.16 - 18.10.16.pdf 79,9 KB Last ned
PS 17016 Førstegangsbehandling - detaljregulering for Nymoen - Plan ID 201417.pdf 38,8 MB Last ned
PS 17116 Vedtak av planprogram for detaljregulering av skolesenter på Tangvall - Plan ID 201606.pdf 19,5 MB Last ned
PS 17216 Veinavn i Kjellandsheiområdet.pdf 1,3 MB Last ned
PS 17316 Veinavn - Holmensfossveien.pdf 1,4 MB Last ned
PS 17416 Dispensasjonsbehandling - deling av eiendom - GB 28660 - Eikeveien 72.pdf 2,4 MB Last ned
PS 17516 Dispensasjonsbehandling, fradeling av tomt, oppføring av bolig og garsje - GB 1510 - Nodenesveien 23.pdf 3,5 MB Last ned
PS 17616 Ny behandling Søknad om dispensasjon - støttemur - GB 23909 - Hølleveien 176.pdf 11,4 MB Last ned
PS 17716 Søknad om dispensasjon for oppføring av sjøbubod - GB 47101 - Frøyslandsveien 54.pdf 4,9 MB Last ned
PS 17816 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til hytte på GB 3524 - Røsstadveien 296.pdf 3,5 MB Last ned
PS 17916 Søknad om dispensasjon - næringsdelen av forretningsbygg med boliger - parkering i kjelleren - Kiwi - GB 1512 - Langenesveien 290 - 292 og 294.pdf 3,8 MB Last ned
PS 18016 Søknad om dispensasjon for anneks og tilbygg på eksisterende hytte -GB 3759 - Blåseholmen 1.pdf 7,7 MB Last ned
PS 18116 Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 37230 - Kompassholmen.pdf 10,5 MB Last ned
PS 18216 Søknad om dispensasjon - Tilbygg - Bolig og garasje - Rive 3. etasje på eksisterende bolig - GB 5131 - Holmen 35.pdf 18,4 MB Last ned
PS 18316 Søknad om dispensasjon - Tilbygg til eksisterende bolig - GB 17122 - Stokkelandsåsen 12.pdf 12,1 MB Last ned
PS 18416 Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 2898 - Eikeveien 119.pdf 8,4 MB Last ned
PS 18516 Klagesak Dispensasjonsbehandling ny avkjørsel, støyskjerm, hytte - GB 1136 og GB 1148 - Langenesveien 500.pdf 28,6 MB Last ned
PS 18616 Klagebehandling på avslått dispensasjon - deling, riving og oppføring av ny bolig - GB 23280 - Hølleveien 196.pdf 7 MB Last ned
PS 18716 Eventuelt 26.10.16.pdf 66,2 KB Last ned
RS 2516 Fylkesmannens behandling av klage på avslag på dispensasjon fra rekkefølgekrav i kommuneplan - GB 71245 - Hakleiva 20153629.pdf 3,1 MB Last ned
RS 2616 Fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om omlegging av vei - Herunder søknad om dispensasjon på GB 2369 - Udjusveien 24 2015615.pdf 1,2 MB Last ned
RS 2716 Fylkesmannens behandling av krav om deknig av sakskostnader GB 13 73.pdf 1,5 MB Last ned
RS 2816 Fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om dispensasjon for utvidelse av utvendig lagerplass på GB 23613 - Birkedalsveien 65 og 67 20161553.pdf 3,1 MB Last ned
RS 2916 Fylkesmannens behandling av klage over avslag på søknad om oppføring GB 30 79.pdf 2,6 MB Last ned
RS 3016 Fylkesmannens vedtak - Klage på detaljreguleringsplan for Norddalsheia 20143237.pdf 1,5 MB Last ned
RS 3116 Svar på spørsmål om takhøyder - mailkorrespondanse 20162782.pdf 432,3 KB Last ned
Z møteprotokoll plan- og miljøutvalget 26.10.16.pdf 1,1 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune