Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2016-09-28
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 28.09.2016.pdf 115 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 28.09.2016.pdf 96,7 KB Last ned
PS 14916 Godkjenning av protokoll fra møte 31.08.16.pdf 547,6 KB Last ned
PS 15016 Referatsaker 28.09.16.pdf 68,7 KB Last ned
PS 15116 Journalførte delegasjonssaker 22.08.16 - 20.09.16.pdf 80,7 KB Last ned
PS 15216 Søknad om opprustingpåbygg på steinbrygge - utvidelse, rehab.pdf 36,9 MB Last ned
PS 15316 Vedtak om detaljregulering av Storholmen - Plan ID 201502.pdf 10,2 MB Last ned
PS 15416 Søknad om dispensasjon for oppføring av ny bolig og garasje - GB 158 - Nodenesveien 68.pdf 4,2 MB Last ned
PS 15516 Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73117 - Bakkevollveien 41.pdf 2,9 MB Last ned
PS 15616 Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal - GB 381 og GB 3853.pdf 6 MB Last ned
PS 15716 Søknad om dispensasjon for å rive eksisterende hytte samt oppføring av ny fritidsbolig - GB 20185 - Årossanden 12.pdf 5,9 MB Last ned
PS 15816 Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av tilbygg til hytte på GB 2438 - Amfenesveien 138.pdf 2,5 MB Last ned
PS 15916 Søknad om dispensasjon for etablering av parkering og utvidelse av brygge - GB 16199 - Pålsnes.pdf 12,1 MB Last ned
PS 16016 Dispensasjonsbehandling fradeling, samt oppføring av garasje - GB 28168 - Buheiveien.pdf 6,1 MB Last ned
PS 16116 Søknad om dispensasjon - bolig med garasje - GB 31139 - Leireveien 298.pdf 7,6 MB Last ned
PS 16216 Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig på GB 2043 - Skarpøya.pdf 3,3 MB Last ned
PS 16316 Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte samt oppføring av ny hytte og anneks - GB 2437 - Amfenesveien 195.pdf 6,8 MB Last ned
PS 16416 Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge - GB 2542 - Borøya.pdf 7,3 MB Last ned
PS 16516 Søknad om dispensasjon for fradeling - GB 2435 - Amfenesveien 184.pdf 8,9 MB Last ned
PS 16616 Eventuelt 28.09.16.pdf 66,9 KB Last ned
RS 2116 Referat fra oppstartsmøte for detaljregulering av Nodenesveien 25 - Plan ID 201610 20162578.pdf 143,6 KB Last ned
RS 2216 Referat fra oppstartsmøte om detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 20162408.pdf 255,7 KB Last ned
RS 2316 Fylkesmannen i Rogaland omgjør kommunens vedtak slik at det ikke blir gitt dispensasjon 20141327.pdf 763,7 KB Last ned
RS 2416 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak vedr. avslag på søknad om dispensasjon for deling av eiendom og oppføring av ny bolig på GB 1779 - Høgskoleveien 57 20152663.pdf 4 MB Last ned
z foreløpig protokoll 28.09.16 oppdatert.pdf 916,2 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune