Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2016-08-31
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 31.08.2016.pdf 88,5 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 31.08.2016.pdf 109,5 KB Last ned
PS 10716 Søknad om dispensasjon for opparbeidelse av uteområde på GB 37294, 37315 og 3776 - Tømmervigodden.pdf 16,8 MB Last ned
PS 12916 Godkjenning av protokoller fra møte 22.06.16 og 27.07.16.pdf 4,8 MB Last ned
PS 13016 Referatsaker 31.08.16.pdf 68,2 KB Last ned
PS 13116 Journalførte delegasjonssaker 13.06.16 - 21.08.16.pdf 86,8 KB Last ned
PS 13216 Førstegangsbehandling - detaljregulering for Vedderheis Nord B22 Plan ID 201602.pdf 19,3 MB Last ned
PS 13316 Mindre endring av reguleringsplan for Riveneset Plan ID 200330828-1..pdf 4,7 MB Last ned
PS 13416 Søknad om utvidelse rehab. og oppretting bryggefront - GB 282 - Fellesstykke ved Lundeelva.pdf 36,8 MB Last ned
PS 13516 Sluttbehandling - Detaljregulering for Konvalldalen, Plan ID 201216.pdf 42,6 MB Last ned
PS 13616 Søknad om dispensasjon - bruksendring av GB 156 - Nodenesveien 25 - Søvig.pdf 10,1 MB Last ned
PS 13716 Søknad om dispensasjon - deling, riving og oppføring av ny bolig - GB 23280 - Hølleveien 196.pdf 6,5 MB Last ned
PS 13816 Søknad om dispensasjon - gangbane mellom GB 28411 og 28412 - Hagestue bod - GB 28412.pdf 6,2 MB Last ned
PS 13916 Søknad om dispensasjon for delinga av eiendom samt oppføring av bolig på GB 17125 - Stokkelandsåsen 15.pdf 12,2 MB Last ned
PS 14016 Søknad om dispensasjon for å rive gammel hytte og oppføre ny fritidsbolig - GB 37121 - Kalsneset 24.pdf 17,5 MB Last ned
PS 14116 Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppbygging av fritidsbolig - GB 38122 - Åloneset 197.pdf 14,8 MB Last ned
PS 14216 Dispensasjon - avkjørsel, støyskjerm og hytte- GB 1136 og GB 1148 - Langenesveien 500.pdf 8,2 MB Last ned
PS 14316 Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell - GB 812 - Brunvatneveien 395.pdf 9 MB Last ned
PS 14416 Klage på dispensasjon for brygge - GB 2582 - Borøya 66.pdf 18,9 MB Last ned
PS 14516 Klage på innvilget dispensasjon for oppføring av mur på GB 19251 - Daleheia 35.pdf 15,5 MB Last ned
PS 14616 Eventuelt 31.08.16.pdf 67 KB Last ned
PS 14716 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav - del av fortau - GB 2131.pdf 18,6 MB Last ned
PS 14816 Strategiplan for tilsyn i byggesaker.pdf 317,8 KB Last ned
RS 1416 Fylkesmannens behandling av klage - utrigger - GB 3772 - Trollneset 1 20141583.pdf 4,8 MB Last ned
RS 1516 Fylkesmannens behandling av krav om dekning av saksomkostninger - GB 326 20133624.pdf 1,5 MB Last ned
RS 1616 Fylkesmannens behandling av klage - godkjenning av brygge på GB 326 - Hallandvik 20133624.pdf 3,9 MB Last ned
RS 1716 Referat fra oppstartsmøte - Detaljregulering for Kleplandsveien 1, 3, 5, 7 og 9 Plan ID 201608 20162358.pdf 304,3 KB Last ned
RS 1816 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak 20141258.pdf 2,2 MB Last ned
RS 1916 Uttalelse fra Årsmøtet i Skogselskapet i Agder - Marnardal 2016 - Distribusjon til kommunestyremedlemmene 20161943.pdf 64,7 KB Last ned
RS 2016 Fylkesmannens vedtak - Klage på Søgne kommunes tillatelse til fyllingsarbeid samt oppføring av stablesteinsmur på GB 201 20121212.pdf 3,2 MB Last ned
z protokoll.pdf 1,2 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune