Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2016-06-22
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 22.06.2016.pdf 86,2 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 22.06.2016.pdf 118,3 KB Last ned
PS 10116 Godkjenning av protokoll fra møte 25.05.16.pdf 296,2 KB Last ned
PS 10216 Referatsaker 22.06.16.pdf 67,3 KB Last ned
PS 10316 Journalførte delegasjonssaker 18.05.16 - 12.06.16.pdf 78,1 KB Last ned
PS 10416 Oppstart Planarbeid Øygardsheia Langenes.pdf 4,9 MB Last ned
PS 10516 Mindre endring av reguleringsplan for Havbukta - Plan ID 20040909-2.pdf 7,4 MB Last ned
PS 10616 Målsetting for hjorteviltforvaltningen i Søgne kommune 2016-2017.pdf 694,6 KB Last ned
PS 10716 Søknad om dispensasjon for opparbeidelse av uteområde på GB 37294, 37315 og 3776 - Tømmervigodden.pdf 16,4 MB Last ned
PS 10816 Søknad om dispensasjon - uthusgarasje - GB 3157 - Leireveien 382.pdf 9,9 MB Last ned
PS 10916 Søknad om dispensasjon for endring av brygge - GB 25150 - Østre Bastholmen.pdf 4 MB Last ned
PS 11016 Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 2582 - Borøya.pdf 10,9 MB Last ned
PS 11116 Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 3758 - Kjeholmen 22.pdf 3,7 MB Last ned
PS 11216 Søknad om dispensasjon fra § 1-8 for brygge - reparasjon- heving og utvidelse - GB 4719 - Røsstadveien 361.pdf 6 MB Last ned
PS 11316 Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 3720 - Trysnes.pdf 11,7 MB Last ned
PS 11416 Søknad om disp. for diverse tiltak - GB 3825 - Lastadveien 39.pdf 14 MB Last ned
PS 11516 Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet - Fradeling av parsell - GB 15 - Søgneveien 125 - 127.pdf 5,5 MB Last ned
PS 11616 Søknad om dispensasjon - utvidelse av utvendig lagerplass - GB 23613 - Birkedalsveien 65.pdf 8,6 MB Last ned
PS 11716 Revidert søknad om dispensasjon for innredning av leilighet i garasje - GB 1977 - Daleheia 14.pdf 1,4 MB Last ned
PS 11816 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig, bod samt stablemur GB 3433 - Knibe 110.pdf 10,8 MB Last ned
PS 11916 Søknad om dispensasjon - utvidelse av hytte - GB 1270 - Vragevigheia 65.pdf 42,9 MB Last ned
PS 12016 Søknad om dispensasjon - tilbygg til hytte - GB 1134 - Langenesveien 548.pdf 5,8 MB Last ned
PS 12116 Søknad om dispensasjon for bygging av uthus til fritidsbolig - GB 3293 - Hummerviga 7.pdf 3,1 MB Last ned
PS 12216 Merknad fra naboer - midlertidig parkeringsplass Espira barnehage Skytterveien Søgne.pdf 127,2 KB Last ned
PS 12216 Nabomerknad Vedderheia barnehage.pdf 75,3 KB Last ned
PS 12216 Søknad om midlertidig dispensasjon for - Vedderheia barnehage - GB 71457 - Skytterveien 50.pdf 11,5 MB Last ned
PS 12316 Søknad om dispensasjon for oppføring av takterrasse på bolig på GB 19352 - Konvalldalen 29.pdf 4,6 MB Last ned
PS 12416 Søknad om dispensasjon for stablesteinsmurer utenfor reg. byggegrense - GB 3122 - Oftenesheia 16.pdf 12,7 MB Last ned
PS 12516 Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 7356 - Toftelandsveien 16.pdf 21,9 MB Last ned
PS 12616 Klagebehandling - Selskjær 16 - Plan ID 201415.pdf 20,8 MB Last ned
PS 12716 Eventuelt 22.06.16.pdf 66 KB Last ned
PS 12816 Sluttbehandling - detaljregulering for GB 2414 og GB 2460 - Amfeneset Plan ID 201508.pdf 19 MB Last ned
RS 1016 Referat fra oppstartsmøte for endring av reguleringsplanen for GB 2113 - Monsøya 20161552.pdf 141,8 KB Last ned
RS 1116 Tilbakemelding på forespørsel vedr. søknad om gang- og sykkelfelt - langs fv. 456 - Langenesveien 20161662.pdf 55,9 KB Last ned
RS 1216 Referat fra oppstartsmøte om detaljregulering for Osebakken - Oftenes 20161532.pdf 155,4 KB Last ned
RS 1316 Fylkesmannens behandling av klage over kommunens vedtak i sak om områderegulering for Indre Trysnes 20092972.pdf 1,6 MB Last ned
zForeløpig protokoll fra plan- og miljø 22.06.16.pdf 5,4 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune