Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2016-05-25
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 25.05.2016.pdf 87,3 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 25.05.2016.pdf 87,3 KB Last ned
PS 10016 Eventuelt 25.05.16.pdf 66,8 KB Last ned
PS 8416 Godkjenning av protokoll fra møte 27.04.16.pdf 399,1 KB Last ned
PS 8516 Referatsaker 25.05.16.pdf 68,1 KB Last ned
PS 8616 Journalførte delegasjonssaker 18.04.16 - 17.05.16.pdf 77,8 KB Last ned
PS 8716 Sluttbehandling - opphevelse av planer.pdf 11,3 MB Last ned
PS 8816 Vurdering av eksisterende bebyggelse i Områderegulering for Kjellandsheia syd og områderegulering for Ausviga.pdf 29,6 MB Last ned
PS 8916 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 6737 - Repstadveien 329.pdf 5,6 MB Last ned
PS 9016 Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 244 - Amfenesveien 144.pdf 4,7 MB Last ned
PS 9116 Søknad om dispensasjon - del av tilbygg og basseng - GB 1945 - Hølleheiveien 14 B.pdf 8,9 MB Last ned
PS 9216 Søknad om dispensasjon for oppføring av mur, utestuer, og støyskjerm på GB 19251 - Daleheia 35.pdf 8,8 MB Last ned
PS 9316 Søknad om dispensasjon for påbygg og tilbygg - GB 2075 - Kjølpeviga.pdf 2,5 MB Last ned
PS 9416 Søknad om dispensasjon for etablering av utriggere på GB 1310 - Langenesveien 342.pdf 3,3 MB Last ned
PS 9516 Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 2582 - Borøya.pdf 11 MB Last ned
PS 9616 Søknad om dispensasjon - oppføring av bolig og carport - GB 1910 - Høllesanden.pdf 5,7 MB Last ned
PS 9716 Søknad om dispensasjon for oppføring av båthus på GB 20130 - Krossneset.pdf 7,7 MB Last ned
PS 9816 Klage på avslag på søknad om brygge - GB 38125 - Åløya 3.pdf 10,1 MB Last ned
PS 9916 Klage på avslått søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 37300 - Kallåsen 5.pdf 5,3 MB Last ned
RS 916 Fylkesmannens vedtak - Klage på detaljreguleringsplan for Blåsmoen 20 og 20 B 20142907.pdf 1,9 MB Last ned
zForeløpig protokoll fra plan- og miljø 25.05.16.pdf 696,4 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune