Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2016-04-27
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 27.04.2016.pdf 88,8 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 27.04.2016.pdf 87,7 KB Last ned
PS 6916 Godkjenning av protokoller fra møte 30.03.16.pdf 385,3 KB Last ned
PS 7016 Journalførte delegasjonssaker 170316-170416.pdf 77,4 KB Last ned
PS 7116 Referatsaker 27.04.16.pdf 68,1 KB Last ned
PS 7216 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Årossanden 5 og 7.pdf 19 MB Last ned
PS 7316 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Branesveien 38 A - plan ID 201507.pdf 9,9 MB Last ned
PS 7416 Søknad om dispensasjon for brygge - GB 4234 - Kilstangen 79.pdf 3,8 MB Last ned
PS 7516 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og kombinert lagerbygggarasje - GB 4284 - Eid.pdf 21,2 MB Last ned
PS 7616 Søknad om dispensasjon for oppføring av kjedehus på GB 17125 - Stokkelandsåsen 15.pdf 26 MB Last ned
PS 7716 Søknad om dispensasjon for ettergodkjenning av leilighet i garasje - GB 1977 - Daleheia 14.pdf 8,2 MB Last ned
PS 7816 Søknad om dispensasjon - fradeling av grunneiendom samt bruksendring av lager til fritidsbolig - GB 676 - Repstadveien 332.pdf 3,7 MB Last ned
PS 7916 Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje til fritidsbolig i LNFR område i kommuneplanen - GB 5035 - Try 4.pdf 3,6 MB Last ned
PS 8016 Søknad om deling av GB 812 - jordloven § 12.pdf 4,9 MB Last ned
PS 8116 Klagesak Søknad om dispensasjon for oppføring av hytte og sjøbu - GB 20131 - Sjursholmen.pdf 12 MB Last ned
PS 8216 Vedtak av planstrategi for Søgne kommune 2016 - 2019.pdf 2,2 MB Last ned
PS 8316 Eventuelt 27.04.16.pdf 66,5 KB Last ned
RS 616 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak vedr. klage over rammetillatelse for opparbeidelse av vei og infrastruktur - bygging på GB 71602 20131168.pdf 1,1 MB Last ned
RS 716 Fylkesmannens vedtak - Klage på detaljreguleringsplan for fortau deler av Nodenesveien og Påsnesveien 2013877.pdf 2 MB Last ned
RS 816 Fylkesmannens behandling av klage over avslått søknad om dispensasjon for kombinert bruk av sjøbod - GB 1312 - Langenesveien 360 20151195.pdf 1,3 MB Last ned
zForeløpig protokoll fra plan- og miljø 270416.pdf 814,8 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune