Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2016-03-30
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 30.03.2016.pdf 92,1 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 30.03.2016.pdf 99,5 KB Last ned
PS 2416 Vedtak om detaljregulering for Gamle Årosvei 50, 52, 54 m.fl. - Åros - Plan ID 201418..pdf 12,5 MB Last ned
PS 4816 Godkjenning av protokoller fra møter 02.03.16 og 09.03.16.pdf 452,6 KB Last ned
PS 4916 Journalførte delegasjonssaker 220216 - 160316.pdf 80,4 KB Last ned
PS 5016 Rerferatsaker 30.03.16.pdf 67,8 KB Last ned
PS 5116 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for GB 2414 og GB 2460 - Amfeneset Plan ID 201508.pdf 19,7 MB Last ned
PS 5216 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Storholmen - Plan ID 201502.pdf 11,5 MB Last ned
PS 5316 Sluttbehandling - Langenesveien 290, 292 og 294 - Plan ID 201509.pdf 26 MB Last ned
PS 5416 Sluttbehandling - Detaljregulering for Selskjær 16 - Plan ID 201415.pdf 29,6 MB Last ned
PS 5516 Sluttbehandling - Detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412.pdf 43,7 MB Last ned
PS 5616 Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37300 - Kallåsen 5.pdf 6,3 MB Last ned
PS 5716 Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 38125 - Åløya 3.pdf 3,7 MB Last ned
PS 5816 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene i plan - boliger på GB 20643 og 20644.pdf 850 KB Last ned
PS 5916 Søknad om dispensasjon fra arealbestemmelsene i plan - to fritidsboliger på GB 2113 - Monsøya.pdf 13,5 MB Last ned
PS 6016 Søknad om dispensasjon - brygge og sjøbu - GB 28416 - Rauna.pdf 12,2 MB Last ned
PS 6216 Utsatt behandling - søkjnad om dispensasjon - hytte - GB 38163 - Åløya.pdf 885,9 KB Last ned
PS 6316 Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård - GB 7331 - Kleplandsveien 115.pdf 42,4 MB Last ned
PS 6416 Klage på vedtak om dispensasjon fra rekkefølgekrav - GB 3533 og GB 352 - Røsstadveien.pdf 16,9 MB Last ned
PS 6516 Klage på avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 3079 - Ausvigheia 1.pdf 7,8 MB Last ned
PS 6616 Klagesak Søknad om dispensasjon for støttemur - GB 23909 - Hølleveien 176.pdf 7,9 MB Last ned
PS 6816 Eventuelt 30.03.16.pdf 66,5 KB Last ned
PS6116 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan for tilbygg til bolig på GB 19-1 - Føreidveien 75.pdf 350,2 KB Last ned
RS 516 Rapport - risikovurdering av Hølleveien - FV 456 20153294.pdf 4,7 MB Last ned
Tegninger og kart delt ut i møtet GB 37-300_PS 5616.pdf 617,8 KB Last ned
zForeløpig protokoll plan- og miljøutvalget 30.03.16.pdf 981,7 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune