Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2016-03-02
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 02.03.2016.pdf 88,8 KB Last ned
-offentlig saksliste plan- og miljøutvalget 02.03.16.pdf 83,3 KB Last ned
PS 2116 Godkjenning av protokoll fra plan- og miljøutvalget 27.01.16.pdf 320,6 KB Last ned
PS 2216 Journalførte delegasjonssaker 180116 - 210216.pdf 148,1 KB Last ned
PS 2316 Referatsaker 03.02.16.pdf 67,8 KB Last ned
PS 2416 Vedtak om detaljregulering for Gamle Årosvei 50, 52, 54 m.fl. - ÅROS - Plan ID 201418..pdf 10 MB Last ned
PS 2516 Søknad om deling av GB 812.pdf 8,1 MB Last ned
PS 2616 Søknad om dispensasjon for fradeling, samt oppføring av 2-mannsbolig - GB 2854 - Eikeveien 126.pdf 6,6 MB Last ned
PS 2716 Søknad om dispensasjon - hytte - GB 38163 - Åløya.pdf 6,5 MB Last ned
PS 2816 Dispensasjon for riving av uthus og oppføring av tilbygg til våningshus - GB 18438 - Søgneveien 223.pdf 12,8 MB Last ned
PS 2916 Søknad om dispensasjon for oppføring av bod, bolig, mur og garasje på GB 19276 - Stauslandssvingen 20.pdf 10,2 MB Last ned
PS 3016 Søknad om dispensasjon for godkjenning av hytte på GB 2050 - Branesveien 102.pdf 26,1 MB Last ned
PS 3116 Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16122 - Øygarden.pdf 30,4 MB Last ned
PS 3216 Søknad om dispensasjon for legging av hovedtrasé for avløpsprosjekt - avløpsledning til Borøya.pdf 13,8 MB Last ned
PS 3316 Søknad om dispensasjon - utvidelse av bygningsmasse på GB 19291 - Giskedalen 14.pdf 13,3 MB Last ned
PS 3416 Søknad om dispensasjon for oppgraderingjustering av GS Linneflaten-Linnegrøvan.pdf 7,4 MB Last ned
PS 3516 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav vei og lekearealer - GB 20638 - Ytre Åros.pdf 4,8 MB Last ned
PS 3616 Søknad om dispensasjon for økt mønehøyde fritidsbolig og sjøbod - GB 3284 - Hummerviga.pdf 13 MB Last ned
PS 3816 Klagebehandling Søknad om deling etter jordloven § 12 - GB 2898.pdf 5,5 MB Last ned
PS 3916 Klagebehandling Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt - GB 283 - Eikeveien 72.pdf 5,8 MB Last ned
PS 4016 Klagebehandling søknad om dispensasjon - midlertidig rundkjøring - Linnegrøvan Hølleveien - GB 20116.pdf 13 MB Last ned
PS 4116 Klagebehandling søknad om dispensasjon - deling og oppføring av bolig - GB 1779 - Høgskoleveien 57.pdf 37,9 MB Last ned
PS 4216 Klagebehandling - Områderegulering for Ausviga - plan ID 201209.pdf 78,4 MB Last ned
PS 4316 Klagebehandling - detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414.pdf 9,8 MB Last ned
PS 4416 Klagebehandling - Områderegulering for Kjellandsheia syd.pdf 71 MB Last ned
PS 4516 Eventuelt 02.03.16.pdf 60,3 KB Last ned
zforeløpig protokoll fra møte i plan- og miljøutvalget 020316.pdf 941,2 KB Last ned
zzEndring av planforslag - detaljregulering av Tangvall sentrun nord - Plan ID 201412.pdf 4,6 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune