Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2016-01-27
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 27.01.2016.pdf 92,9 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 27.01.2016.pdf 99,7 KB Last ned
PS 1016 Søknad om dispensasjon - Bolig - GB 23787 - Hølleheiveien 59.pdf 16,4 MB Last ned
PS 1116 Søknad om dispensasjon - fradeling samt oppføring av bolig og garasje - GB 28106 - Eiketjønnveien 6.pdf 12,1 MB Last ned
PS 116 Godkjenning av protokoll fra møte i plan- og miljøutvalget 16.12.15.pdf 943,5 KB Last ned
PS 1216 Søknad om dispensasjon - garasje, levegg, takoverbygg samt hundegård på GB 7331 - Kleplandsveien 115.pdf.pdf 33,1 MB Last ned
PS 1316 Søknad om dispensasjon for oppføring av 3 sjøboder i fellesanlegg - GB 3136 - Neslandsheia 9.pdf 4,9 MB Last ned
PS 1516 Klage på innvilget dispensasjon for steinsetting og jordfylling - GB 201 - Sjursholmen.pdf 29,3 MB Last ned
PS 1616 Klagebehandling Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge - GB 326 - Hallandvik.pdf 35,6 MB Last ned
PS 1716 Klagebehandling Søknad om dispensasjon for utrigger - GB 3772 - Lusodden.pdf 10,9 MB Last ned
PS 1816 Klage på vedtak vedrørende rekkefølgekrav - GB 3533 og GB 352 - Røsstadveien.pdf 16,1 MB Last ned
PS 1916 Delegasjon av myndighet til å innvilge dispensasjon på vilkår, for forretningsbygg på GB 7218.pdf 90,1 KB Last ned
PS 2016 Eventuelt 27.01.16.pdf 66,2 KB Last ned
PS 216 Journalførte delegasjonssaker 08.12.15 - 17.01.16.pdf 80,7 KB Last ned
PS 316 Referatsaker 27.01.16.pdf 67,7 KB Last ned
PS 416 BEFARING Sluttbehandling - Detaljregulering for Langenesveien 358, Plan ID 201007.pdf 9,8 MB Last ned
PS 516 Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38139 - Lastadveien.pdf 4,1 MB Last ned
PS 616 Søknad om dispensasjon - levegger samt rom for renseanlegg - GB 5033 - Skotteholmen.pdf 24,2 MB Last ned
PS 716 Søknad om dispensasjon for riving av anneks og oppføring av ny fritidsbolig - GB 4232 - Eid 173.pdf 43,7 MB Last ned
PS 816 Søknad om dispensasjon for oppføring av hagestue - GB 2849 - Eikeveien 150.pdf 6,1 MB Last ned
PS 916 Søknad om dispensasjon for økt mønehøyde fritidsbolig og sjøbod - GB 3284 - Hummerviga.pdf 13 MB Last ned
RS 116 Fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om dispensasjon for utvidelse av båtplasser 20133808.pdf 2,9 MB Last ned
RS 216 Fylkesmannens behandling av klage over godkjent dispensasjon for utvidelse av brygge 20142696.pdf 2,1 MB Last ned
RS 316 Fylkesmannens behandling av krav om dekning av sakskostnader 20142696.pdf 2,3 MB Last ned
RS 416 Offentlig ettersyn og høring av kommunedelplanen for Tangvall 20141569.pdf 167,1 KB Last ned
zNotat til plan- og miljø vedr ansvarsområde om beslutningsmyndighet m.m.pdf 260,6 KB Last ned
zUtkast til protokoll plan- og miljøutvalget 27.01.16.pdf 876 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune