Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2015-12-16
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 16.12.2015.pdf 74,5 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 16.12.2015.pdf 134,8 KB Last ned
PS 19315 Godkjenning av protokoll fra plan- og miljøutvalget 04.11.15.pdf 588,9 KB Last ned
PS 19415 Referatsaker 16.12.15.pdf 68,1 KB Last ned
PS 19515 Journalførte delegasjonssaker 28.10.15-07.12.15.pdf 81,4 KB Last ned
PS 19615 Sluttbehandling - Områderegulering for Ausviga - Plan ID 201209.pdf 114,8 MB Last ned
PS 19715 Sluttbehandling - detaljregulering for Flatholmen - Plan ID 201410.pdf 6 MB Last ned
PS 19815 Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414.pdf 13,8 MB Last ned
PS 19915 Sluttbehandling - Detaljregulering for Langenesveien 358, Plan ID 201007.pdf 7,4 MB Last ned
PS 20015 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Langenesveien 290, 292 og 294, Plan ID 201509.pdf 19,3 MB Last ned
PS 20115 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Selskjær 16 - Plan ID 201415.pdf 22,7 MB Last ned
PS 20215 Offentlig ettersyn - oppheving av reguleringsplaner på Tangvall.pdf 11,4 MB Last ned
PS 20315 Mindre endring av reguleringsplan for Smedsanden Plan ID 201003.pdf 8,1 MB Last ned
PS 20415 Søknad om deling av GB 2898.pdf 1,7 MB Last ned
PS 20515 Søknad om dispensasjon - Anneks og bod - GB 3725 - Tømmervigodden 24.pdf 9 MB Last ned
PS 20615 Søknad om dispensasjon for midlertidig rundkjøring - Linnegrøvan Hølleveien - GB 20116.pdf 10,8 MB Last ned
PS 20715 Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge - GB 326 - Hallandvik.pdf 32,3 MB Last ned
PS 20815 Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og sjøbu - GB 20131 - Sjursholmen.pdf 5,2 MB Last ned
PS 20915 Søknad om omdisponering av jordbruksareal samt tillatelse til fradeling av kårbolig - GB 15.pdf 3,2 MB Last ned
PS 21015 Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 283 - Eikeveien 72.pdf 4,2 MB Last ned
PS 21215 Søknad om dispensasjon for utvidelse av terrasse og oppføring av levegg på GB 252.pdf 19 MB Last ned
PS 21315 Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppbygging - bolig med garasje - GB 7415 - Toftelandsveien 78.pdf 3,7 MB Last ned
PS 21415 Søknad om dispensasjon for oppføring av hytte og avløpsanlegg - GB 12182 - Vragevikheia 56.pdf 13,5 MB Last ned
PS 21515 Søknad om dispensasjon for støttemur - GB 23909 - Hølleveien 176.pdf 6,2 MB Last ned
PS 21615 Søknad om disp. fra rekkefølgekravet for vei KV - samt planering av tomt 5- GB 161 - Pålsneset.pdf 10 MB Last ned
PS 21715 Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20108 - Sjursholmen.pdf 3,7 MB Last ned
PS 21815 Søknad om dispensasjon - deling av eiendom og ny bebyggelse på GB 1779 - Høgskoleveien 57.pdf 9,4 MB Last ned
PS 21915 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 3079 - Ausvigheia 1.pdf 7,7 MB Last ned
PS 22015 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av sjøboder - GB 1325 - Langenesveien 356.pdf 21,5 MB Last ned
PS 22115 Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 119 - Langenesveien 502.pdf 5,2 MB Last ned
PS 22315 Klagebehandling - Detaljregulering for Skarveien Vest - Plan ID 201402.pdf 12,7 MB Last ned
PS 22415 Klage på vedtak vedr. tillatelse til omlegging av vei - GB 2369 - Udjusveien 24.pdf 21,6 MB Last ned
PS 22515 Klagebehandling - avslag på søknad om dispensasjon - Boligtomt - bolig - GB 7490 - Sommerveien 17.pdf 18,3 MB Last ned
PS 22615 Eventuelt 16.12.15.pdf 65,8 KB Last ned
RS 2615 Fylkesmannens behandling av klage over avslått søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet i båtgarasje 20141749.pdf 2,5 MB Last ned
RS 2715 Fylkesmannens behandling av krav om dekning av sakskostnader etter forvaltningslovens § 36 20141251.pdf 1,4 MB Last ned
zSvar på spørsmål fra Bernt Daland.pdf 111,5 KB Last ned
z_protokoll plan- og miljøutvalget 16.12.15.pdf 1,7 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune