Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2015-11-04
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 04.11.2015.pdf 152,6 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 04.11.2015.pdf 157,6 KB Last ned
PS 17815 Godkjenning av protokoll fra plan- og miljøutvalget 07.10.15.pdf 728,9 KB Last ned
PS 17915 Referatsaker 04.11.15.pdf 254,9 KB Last ned
PS 18015 Journalførte delegasjonssaker 25.08.15 - 27.10.15.pdf 217,2 KB Last ned
PS 18115 Sluttbehandling - Områderegulering for Kjellandsheia syd.pdf 100,7 MB Last ned
PS 18215 Sluttbehandling - detaljregulering for Holmenfoss kraftverk.pdf 19,9 MB Last ned
PS 18315 Saksframlegg - søknad om dispensasjon - ettergodkjenning av utestue og bod på GB 30118 - Ausviga 8.pdf 7,4 MB Last ned
PS 18415 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan for oppføring av anneks - GB 37209 - Lamholmen 10.pdf 2,4 MB Last ned
PS 18515 Søknad om dispensasjon for plassering av utrigger - GB 3772 - Lusodden.pdf 9,6 MB Last ned
PS 18615 Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav - brygge - GB 3533 - Røsstadveien 242.pdf 11,4 MB Last ned
PS 18715 Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 38143 - Kikkerheia 30.pdf 2 MB Last ned
PS 18915 Søknad om dispensasjon for flytting av vei, samt etablering av parkeringskjeller, som første byggetrinn - GB 7218 - Tangvall.pdf 10,7 MB Last ned
PS 19015 Søknad om dispensasjon for deling, og oppføring av bolig - GB 19255 - Føreidveien 37.pdf 2,1 MB Last ned
PS 19115 Klagebehandling - ny dispensasjonsbehandling - fradeling av boligtomt og oppføring av bolig - GB 7490 - Sommerveien 17.pdf 13,3 MB Last ned
PS 19215 Eventuelt 04.11.15.pdf 196,3 KB Last ned
RS 2115 Fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om dispensasjon for oppføring av 2-manns bolig på GB 5058 - Fradelt fra GB 5010 - Try 20151233.pdf 3,5 MB Last ned
RS 2215 Fylkesmannens behandling av klage over avslått søknad om dispensasjon for oppføring av brygge på GB 30178 - Oftenesveien 111 20143399.pdf 1,8 MB Last ned
RS 2315 Fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge - GB 326 - Hallandvik 20133624.pdf 3,6 MB Last ned
RS 2415 Fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt fra GB 2818 - Eikeveien 27 A 20141251.pdf 3,1 MB Last ned
RS 2515 Fylkesmann opprettholder vedtak - 23191 20122501.pdf 4 MB Last ned
z protokoll plan- og miljøutvalget 04.11.15.pdf 660,8 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune