Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2015-10-07
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 07.10.2015.pdf 154,1 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 07.10.2015.pdf 160,9 KB Last ned
PS 15515 Godkjenning av protokoll fra møte 02.09.15.pdf 752,7 KB Last ned
PS 15615 Referatsaker 07.10.15.pdf 197,3 KB Last ned
PS 15715 Klagebehandling - detaljregulering for Vigestranda sør.pdf 8 MB Last ned
PS 15815 Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412.pdf 25,6 MB Last ned
PS 15915 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Høllen brygge - Plan ID 201503.pdf 15,3 MB Last ned
PS 16015 Mindre endring av reguleringsplan for Vedderheia Nord - felt B3 og B8.pdf 3,5 MB Last ned
PS 16115 Utsatt behandling Søknad om dispensasjon for felles bryggeanlegg - GB 3026 - Ausviga.pdf 6,4 MB Last ned
PS 16215 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 3051 - Ausvigheia 69.pdf 8,9 MB Last ned
PS 16315 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på GB 23870 - Skarpøya.pdf 5,3 MB Last ned
PS 16415 Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 3037 - Ausviga 46.pdf 4,6 MB Last ned
PS 16515 Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 292 - 2916 - 2918 - Leireveien 2.pdf 3,2 MB Last ned
PS 16615 Søknad om dispensasjon for oppføring av kvist - GB 3527 - Skarpeid.pdf 2,1 MB Last ned
PS 16715 2. gangs klagebehandling Søknad om dispensasjon for økt utnyttelsesgrad for bolig - GB 1373 - Langenesveien 337C.pdf 24,8 MB Last ned
PS 16815 Søknad om dispensasjon for avstand fra hytte til bod samt endret plassering av brygge. - GB 28413 - Grasholmen 3.pdf 6,6 MB Last ned
PS 16915 Søknad om dispensasjon for oppføring av sjøbod - GB 353 - Skarpeid.pdf 2,2 MB Last ned
PS 17115 Søknad om dispensasjon for deling av eiendom - GB 3869 - Åloneset 131.pdf 2,7 MB Last ned
PS 17215 Søknad om dispensasjon - riving og oppføring fritidsbolig, sjøbod og brygge - GB 20118 - Sjursholmen 41.pdf 5,7 MB Last ned
PS 17315 Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet - Omlegging av vei - GB 2369 - Udjusveien 24.pdf 7,6 MB Last ned
PS 17415 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan for riving og gjenoppføring av uthus anneksdel - GB 186 - Søgneveien 230.pdf 3,8 MB Last ned
PS 17515 Søknad om omdisponering og fradeling av 1,3 dekar fulldyrka jord til boligformål - GB 2395.pdf 1,3 MB Last ned
PS 17615 Klage på vedtak om avslag på ettergodkjenning av tilbygg til fritidsbolig - GB 4723 - Røsstadveien 416.pdf 4,4 MB Last ned
PS 17715 Eventuelt 07.10.15.pdf 197 KB Last ned
z protokoll_OP_071015.pdf 789,1 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune