Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2015-06-17
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Plan- og miljøutvalget 17.06.2015.pdf 93,5 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 17.06.2015.pdf 53,3 KB Last ned
PS 10015 Offentlig ettersyn - områderegulering Ausviga.pdf 47,4 MB Last ned
PS 10115 Delegasjon av myndighet til administrasjon , for å kunne innvilge dispensasjon i sak.pdf 1,7 MB Last ned
PS 10215 Delegasjon av myndighet - Mindre endring av områderegulering for Smesanden.pdf 5,1 MB Last ned
PS 10315 Søknad om disp. fra reg.plan for tilbygg og hagestue anneks rivning av bod, samt etablering gav minirenseanlegg - GB 25154 - Borøya.pdf 8,6 MB Last ned
PS 10415 Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25127 - Sørvest Borøya.pdf 3,3 MB Last ned
PS 10515 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til hytte - GB 37119 - Kalsneset 26.pdf 3,4 MB Last ned
PS 10615 Søknad om dispensasjon fra plankravet samt pbl. § 1-8 for oppføring av atkomstbrygge - GB 4810 - Frøyslandsveien 82.pdf 3,9 MB Last ned
PS 10715 Søknad om dispensasjon for oppføring av levegg, sjøbu og utriggere på GB 3041 - Ausviga 70.pdf 8,2 MB Last ned
PS 10815 Søknad om dispensasjon for reetablering restaurering og ettergodkjenning av brygge større enn kommuneplanens bestemmelser - GB 2189 - Monsøya.pdf 8,3 MB Last ned
PS 10915 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 1312 - Langenesveien 360.pdf 10,4 MB Last ned
PS 11015 Søknad om dispensasjon - oppføring av bod for søppeldunker og ved - GB 19349 - Konvalldalen 17 og 19.pdf 2,1 MB Last ned
PS 11115 Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 2411 - Amfenesveien 108.pdf 3,3 MB Last ned
PS 11215 Klage på vedtak om riving av brygge - GB 2081 - Krossnesveien 134.pdf 3,5 MB Last ned
PS 11315 Klage på avslag om etablering av en separat boenhet - GB 23648 - Tingstuveien 8.pdf 9,3 MB Last ned
PS 11415 Fradeling av boligtomt - GB 2818 - Eik - Klage på vedtak.pdf 11,6 MB Last ned
PS 11515 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon - fritidsbolig og atkomstbrygge - GB 21116 - Monsøya.pdf 6,5 MB Last ned
PS 11615 Klagesak - søknad om dispensasjon for økt utnyttelsesgrad for bolig - GB 1373 - Langenesveien 337C.pdf 21,2 MB Last ned
PS 11715 Klage på vedtak om tillatelse til utvidelseoppføring av brygge - GB 2542 - Borøya.pdf 2,6 MB Last ned
PS 11815 Klage på vedtak om dispensasjon - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 1611 - Pålsnesveien 72.pdf 2 MB Last ned
PS 11915 Klage på vedtak - avslått søknad om fradeling av grunneiendom - GB 201 - Sjursholmen.pdf 5,3 MB Last ned
PS 12015 Klage på vedtak - Søknad om dispensasjon fra reg.plan - Solta Høllen område E, for GB 23789, 23777, 23798, 23790, 23780, 23771, 23772 - Tingvollen.pdf 7 MB Last ned
PS 12115 Eventuelt 17.06.15.pdf 77,9 KB Last ned
PS 9615 Godkjenning av protokoll fra møte i plan- og miljøutvalget 27.05.15.pdf 286,2 KB Last ned
PS 9715 Referatsaker 17.06.15.pdf 79,5 KB Last ned
PS 9815 Journalførte delegasjonssaker 13.05-08.06.15.pdf 94,9 KB Last ned
PS 9915 Førstegangsbehandling - detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 20114.pdf 10 MB Last ned
RS 1815 Faktura - dekning av sakskostnader - Støyskjerm Langenesvn 337C 20151046.pdf 28,3 KB Last ned
Z Møteprotokoll plan- og miljøutvalget 17.06.15.pdf 169,3 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune