Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2015-05-27
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 27.05.2015.pdf 102,3 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 27.05.2015.pdf 51,2 KB Last ned
PS 8015 Godkjenning av protokoll fra møte i plan- og miljøutvalget 29.04.15.pdf 281,4 KB Last ned
PS 8115 Referatsaker 27.05.15.pdf 79,9 KB Last ned
PS 8215 Journalførte delegasjonssaker 17.04.15-12.05.15.pdf 92,9 KB Last ned
PS 8315 Søknad om dispensasjon for å øke antall båtplasser i båthavna ved Åros Feriesenter - GB 2021.pdf 4,4 MB Last ned
PS 8415 Sluttbehandling - Detaljregulering for Blåsmoen 20 og 20 B - Plan ID 201411.pdf 7,2 MB Last ned
PS 8515 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20645 og 20646 i bruk.pdf 5,6 MB Last ned
PS 8615 Søknad om dispensasjon - levegg på eksisterende brygge - GB 2564 - Borøya.pdf 5,2 MB Last ned
PS 8715 Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 157 - Nodenesveien 27.pdf 5,7 MB Last ned
PS 8815 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og PBL § 29 - 4 - Forstøtningsmur - GB 5025 - Try 8.pdf 4,7 MB Last ned
PS 8915 Ny behandling Dispensasjon for fradeling av tomt og oppføring av 2-mannsbolig - GB 5058 - Try.pdf 10,4 MB Last ned
PS 9015 Søknad om dispensasjon for godkjenning av oppført brygge på GB 612 - Vedderstø - friareal Lyngmyr.pdf 64,3 MB Last ned
PS 9115 Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia.pdf 881,8 KB Last ned
PS 9215 Tillatelse til deling etter jordloven § 12 - GB 233.pdf 1,4 MB Last ned
PS 9315 Eventuelt 27.05.15.pdf 77,9 KB Last ned
PS 9415 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Tangvall sentrum - Søgne storsenter - GB 7218.pdf 12,5 MB Last ned
RS 1615 Fylkesmannen i Rogaland omgjør kommunens vedtak slik at det ikke gis dispensasjon - klageavgjørelse for oppføring av to nye boliger 20142971.pdf 519,6 KB Last ned
RS 1715 Fylkesmannens behandling av krav om dekning av sakskostnader etter forvaltningslovens § 36 - GB 1373 - Langenesveien 337 C 20151046.pdf 1,7 MB Last ned
Z møteprotokoll fra møte i Plan- og miljøutvalget 27.05.15.pdf 200,5 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune