Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2015-04-29
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Plan- og miljøutvalget 29.04.2015.pdf 99,7 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 29.04.2015.pdf 52,3 KB Last ned
PS 5815 Godkjenning av protokoll fra møte i plan- og miljøutvalget 25.03.15.pdf 306,1 KB Last ned
PS 5915 Referatsaker 29.04.15.pdf 79,6 KB Last ned
PS 6015 Journalførte delegasjonssaker 16.03.15-16.04.15.pdf 93,9 KB Last ned
PS 6115 Vedtak om områderegulering for Skytebane Årdalen - Plan ID 201109.pdf 62,6 MB Last ned
PS 6215 Ny sluttbehandling - Skarveien vest Plan ID 201402.pdf 2,6 MB Last ned
PS 6315 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Flatholmen, Plan ID 201410.pdf 3,2 MB Last ned
PS 6415 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Ausvigheia småbåthavn - Plan ID 201413.pdf 2,8 MB Last ned
PS 6515 Sluttbehandling - Områderegulering for Indre Trysnes.pdf 26,4 MB Last ned
PS 6615 Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge på GB 3720 - Trysnes.pdf 4 MB Last ned
PS 6715 Søknad om dispensasjon for å øke antall båtplasser i båthavna ved Åros Feriesenter - GB 2021.pdf 4,4 MB Last ned
PS 6815 Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan for oppføring av bod på - GB 20646 - Ytre Åros 16.pdf 4 MB Last ned
PS 6915 Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23648 - Tingstuveien 8.pdf 11,9 MB Last ned
PS 7015 Søknad om dispensasjon - ettergodkjenning av brygge - GB 2081 - Krossnesveien 134.pdf 3,6 MB Last ned
PS 7115 Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37130 - GB 37160 - Kalsneset 73.pdf 2 MB Last ned
PS 7215 Søknad om dispensasjon for endret takform - bolig - GB 23909 - Hølleveien 174.pdf 3,9 MB Last ned
PS 7315 Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 5125 - Holmen 51.pdf 5,7 MB Last ned
PS 7415 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 159 - Nodenesveien 23.pdf 1,2 MB Last ned
PS 7515 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av 2 boligtomter - GB 752 - Stubstad 166.pdf 4,7 MB Last ned
PS 7615 Klagesak Søknad om dispensasjon for oppføring av sjøbod og utvidelse av brygge - GB 326 - Hallandvik.pdf 33,3 MB Last ned
PS 7715 Behandling av klage på avslag på søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30178 - Oftenesveien 111.pdf 10 MB Last ned
PS 7815 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23191 - Hølleheiveien 6.pdf 25,1 MB Last ned
PS 7915 Eventuelt 29.04.15.pdf 78,3 KB Last ned
RS 1215 Innvilgelse av dispensasjon for etablering av VA - anlegg - Kosvika - GB 20230 20141696.pdf 139,6 KB Last ned
RS 1315 Tillatelse til anlegg av vann- og kloakkledning over statlig sikra friluftslivsområde - FS00000923 - Kvernhusvannet 20141696.pdf 95,7 KB Last ned
RS 1415 Behandling - klage over avslag på søknad - endret avkjørsel - kommunens vedtak opprettholdes 20141609.pdf 2,4 MB Last ned
RS 1515 Fylkesmannen opprettholder både kommunens vedtak som avviser klage fra advokat Aabelvik, og vedtak om områderegulering for Kvernhustangen 20111432.pdf 2,5 MB Last ned
Z Møteprotokoll fra møte i plan- og miljøutvalget 29.04.15..pdf 195,6 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune