Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2015-03-25
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Plan- og miljøutvalget 25.03.2015.pdf 96,2 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 25.03.2015.pdf 51,5 KB Last ned
PS 4315 Godkjenning av protokoll fra møte i plan- og miljøutvalget 04.03.15.pdf 290,5 KB Last ned
PS 4415 Referatsaker 25.03.15.pdf 69 KB Last ned
PS 4515 Journalførte delegasjonssaker 20.02.15-15.03.15.pdf 81,5 KB Last ned
PS 4615 Søknad om dispensasjon for tilbygg til bolig - GB 2313 - GB 2314 - GB 23198 - Høllesanden 15.pdf 94,5 MB Last ned
PS 4715 Søknad om dispensasjon ny behandling - Utebod og platting med overbygd uteplass - GB 23215 - Hølleheiveien 8A.pdf 6,5 MB Last ned
PS 4815 Offentlig ettersyn - Områderegulering for Kjellandsheia syd.pdf 69,1 MB Last ned
PS 4915 Oppstart av oppheving av eldre reguleringsplaner - Tangvall.pdf 10,2 MB Last ned
PS 5015 Vedtak om områderegulering for Skytebane Årdalen - Plan ID 201109.pdf 62,6 MB Last ned
PS 5115 Søknad om dispensasjon for heving av anneks på GB 113 - Havbukta.pdf 1,1 MB Last ned
PS 5215 Søknad om disp. fra plankravet i kommuneplan, str. på anneks samt LNF-formålet for riving av anneks bod - oppf. av ny - GB 1257 - Vragevigheia 31.pdf 6 MB Last ned
PS 5315 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens byggegrense - garasje - GB 19337 - Årosveien 68.pdf 5,3 MB Last ned
PS 5415 Ny behandling søknad om dispensasjon for vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 1611 - Pålsnesveien 72.pdf 19,5 MB Last ned
PS 5515 Søknad om dispensasjon for diverse tiltak - GB 4773 - Røsstadveien 412.pdf 8 MB Last ned
PS 5615 Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37115 - Kalsneset.pdf 2,3 MB Last ned
PS 5715 Eventuelt 25.03.15.pdf 68,2 KB Last ned
RS 1015 Fylkesmannen opph. kommunens vedtak - klage over godkj. av søknad - oppf. av bolig og etabl. av atkomstvei mm , herunder søknad om disp. 20133378.pdf 2,9 MB Last ned
RS 1115 Oversendelse av brev - omkostninger - klagesak - Pålsnesveien 72 - kopi av brev til Fylkesmannen i Vest-Agder 20133251.pdf 90,4 KB Last ned
RS 715 Fylkesmannens beh. av klage over avslått søknad om disp. for terrasse i regulert fellesområde - GB 229 og GB 252 - Langenesveien 758 20132586.pdf 228,8 KB Last ned
RS 815 Fylkesmannens beh. av klage over disp. for arealoverføringer - oppføring av fritidsbolig - brygge og trapp - GB 2570 og GB 25159 - Borøya 20132686.pdf 270,9 KB Last ned
RS 915 Fylkesmannen opphever kommunens vedtak 20132516.pdf 446,3 KB Last ned
Z Møteprotokoll fra plan- og miljøutvalget 25.03.15..pdf 457,8 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune