Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2015-03-04
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 04.03.2015.pdf 66,6 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 04.03.2015.pdf 51,8 KB Last ned
PS 2015 Godkjenning av protokoll fra møte i plan- og miljøutvalget 28.01.15.pdf 248,7 KB Last ned
PS 2115 Referatsaker plan- og miljøutvalget 04.03.15.pdf 71,4 KB Last ned
PS 2215 Journalførte delegasjonssaker 19.01-19.02.15.pdf 80,2 KB Last ned
PS 2315 Offentlig ettersyn - detaljregulering for Konvalldalen.pdf 13,1 MB Last ned
PS 2415 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Dvalås syd - plan ID 201401.pdf 5,5 MB Last ned
PS 2515 Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, vedtatt 16.06.1994..pdf 1,1 MB Last ned
PS 2615 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Blåsmoen 20 og 20 B, Plan ID 201411.pdf 6,8 MB Last ned
PS 2715 Sluttbehandling - Detaljregulering for Skarveien Vest - Plan ID 201402.pdf 3,1 MB Last ned
PS 2815 Saksframlegg - søknad om dispensasjon - oppføring av bod og pergola - GB 23687 - Verven 3.pdf 2,7 MB Last ned
PS 2915 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. § 1-8 for fradeling av en parsell på GB 4738 - Frøyslandsveien 56.pdf 7,2 MB Last ned
PS 3015 Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37115 - Kalsneset.pdf 2,1 MB Last ned
PS 3115 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for riving av eksisterende hytte - GB 20528- Gamle Årosvei 56.pdf 13,2 MB Last ned
PS 3215 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for fradeling av boligtomt - GB 2818 - Eik.pdf 9,4 MB Last ned
PS 3315 Søknad om dispensasjon for tilbygg til bolig - GB 2313 - GB 2314 - GB 23198 - Høllesanden 15.pdf 94,5 MB Last ned
PS 3415 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for oppføring av utebod og platting med overbygd uteplass - GB 23215 - Hølleheiveien 8A.pdf 4 MB Last ned
PS 3515 Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt og oppføring av enebolig med garasje - GB 23769 - Sangvikveien 27.pdf 3,8 MB Last ned
PS 3615 Søknad om dispensasjon i forbindelse med oppgradering låven i Helleviga Friluftspark - GB 112.pdf 1009,5 KB Last ned
PS 3715 Ny behandling Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 2477 - Amfenes.pdf 6,8 MB Last ned
PS 3815 Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 752.pdf 17,5 MB Last ned
PS 3915 Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 3286.pdf 9,6 MB Last ned
PS 4015 Klagebehandling - dispensasjon fradeling av boligtomt og oppføring av bolig - GB 7490 - Sommerveien 17.pdf 3,5 MB Last ned
PS 4115 Klagesak Søknad om dispensasjon - veranda og påbygg - GB 23257 - Austrusbakken 11.pdf 8,8 MB Last ned
PS 4215 Eventuelt 04.03.15.pdf 67,7 KB Last ned
RS 415 Fylkesmannen i Rogaland stadfester kommunens vedtak 2011875.pdf 736 KB Last ned
RS 515 Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak slik at dispensasjonssøknaden godkjennes 20123668.pdf 888,1 KB Last ned
RS 615 Dispensasjon fra Hundeloven og lokal forskrift om båndtvang 2015786.pdf 152 KB Last ned
Z Møteprotokoll plan- og miljøutvalget 04.03.15.pdf 212,6 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune