Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2015-01-28
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Plan- og miljøutvalget 28.01.2015.pdf 82 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 28.01.2015.pdf 50,6 KB Last ned
PS 0115 Godkjenning av protokoll fra møte i plan- og miljøutvalget 10.12.15.pdf 312,3 KB Last ned
PS 0215 Referatsaker 28.01.14.pdf 69,5 KB Last ned
PS 0315 Journalførte delegasjonssaker 01.12.14-18.01.15.pdf 84,3 KB Last ned
PS 0415 Sluttbehandling- detaljregulering for Branesveien 100.pdf 6,8 MB Last ned
PS 0515 Sluttbehandling - detaljregulering for Vigestranda sør.pdf 5,6 MB Last ned
PS 0615 Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30178 - Oftenesveien 111.pdf 7,6 MB Last ned
PS 0715 Søknad om dispensasjon - brygge, trapp, sjøbu og veranda - GB 2542 - Borøya.pdf 15 MB Last ned
PS 0815 Søknad om dispensasjon - direkteplassering og takform - bolig - GB 23289 - Hølleheiveien 41.pdf 13,4 MB Last ned
PS 0915 Søknad om dispensasjon for omdisponering av industrianlegg - GB 18436 - Linnegrøvan 34.pdf 3,1 MB Last ned
PS 1015 Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus oppføring av kjellerløs enebolig - GB 7430 - Toftelandsveien 170.pdf 3,9 MB Last ned
PS 1115 Søknad om dispensasjon fra plankrav for fradeling av boligtomt fra GB 71140 - Lohneveien 66.pdf 5,2 MB Last ned
PS 1215 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig, platting og levegg på GB 71238 - Repstadveien 144.pdf 2,9 MB Last ned
PS 1315 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23191 - Hølleheiveien 6.pdf 24,7 MB Last ned
PS 1415 Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje på GB 71171 - Lundeveien 58.pdf 4,1 MB Last ned
PS 1515 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig med garasje på GB 28206 - Buheiveien 21.pdf 3 MB Last ned
PS 1615 Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal - GB 201 - Sjursholmen.pdf 10,4 MB Last ned
PS 1715 Klage på vedtak om dispensasjon for to boliger i 100 - metersbeltet - GB 404 - Salthaug.pdf 2,5 MB Last ned
PS 1815 Klagebehandling - Detaljregulering for del av Nodenesveien og Pålsnesveien - Plan ID 201302.pdf 22,9 MB Last ned
PS 1915 Eventuelt.pdf 66,5 KB Last ned
RS 115 Fylkesmannen opphever kommunes dispensasjonsvedtak vedr. klage over godkjenning av søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje 20141509.pdf 580,5 KB Last ned
RS 215 Klage på vedtak om dispensasjon for deling og oppføring av eiendom - Fritidsbolig - GB 482 - Frøysland 2005762.pdf 540,8 KB Last ned
RS 315 Tilleggsopplysninger i sak PS 1615 til søknad om fradeling av grunneiendom - GB 201 - Sjursholmen 20141168.pdf 127 KB Last ned
Z møteprotokoll fra plan- og miljøutvalget 28.01.15.pdf 175,5 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune