Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2014-12-10
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter i møtet    
- Forside Plan- og miljøutvalget 10.12.2014.pdf 91 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 10.12.2014.pdf 52,9 KB Last ned
PS 16614 Godkjenning av protokoll fra møte 05.11.14.pdf 328,4 KB Last ned
PS 16714 Referatsaker 10.12.14.pdf 68,5 KB Last ned
PS 16814 Journalførte delegasjonssaker 27.10.14-30.11.14.pdf 80,8 KB Last ned
PS 16914 Søknad om dispensasjon, ettergodkjenning av tidligere utførte tiltak - GB 12200 - Kileheia 107.pdf 16,4 MB Last ned
PS 17014 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for utriggere og gangvei - GB 3159 - Oftenes.pdf 10,4 MB Last ned
PS 17114 Klagebehandling - Detaljregulering for Gamle Lundevei øst.pdf 9,9 MB Last ned
PS 17214 Sluttbehandling - detaljregulering for Vigestranda sør.pdf 4,7 MB Last ned
PS 17314 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og pbl. § 1-8 for oppføring av fritidsbolig og atkomstbrygge på GB 21116 - Monsøya.pdf 2,5 MB Last ned
PS 17414 Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B.pdf 4,3 MB Last ned
PS 17514 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A.pdf 4,5 MB Last ned
PS 17614 Svar på søknad om deling av GB 2818 - Jordlovsbehandling.pdf 518,1 KB Last ned
PS 17714 Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell, samt opparbeidelse av parkeringsplass og sti - GB 191 som tilleggsareal til GB 1922 - Giskedalsodden.pdf 5,4 MB Last ned
PS 17814 Søknad om dispensasjon for oppføring av sjøbod og utvidelse av brygge - GB 326 - Hallandvik.pdf 30,8 MB Last ned
PS 17914 Søknad om dispensasjon for oppføring av to boliger - GB 404 - Salthaug.pdf 4,5 MB Last ned
PS 18014 Søknad om dispensasjon - terrasse, påbygg og tilbygg - GB 23257 - Austrusbakken 11.pdf 5,3 MB Last ned
PS 18114 Søknad om dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - GB 1373 - Langenesveien 337C.pdf 13,9 MB Last ned
PS 18214 Klagebehandling Søknad om dispensasjon for fradeling - GB 352 - Neverkilen.pdf 6,6 MB Last ned
PS 18314 Klagebehandling Søknad om dispensasjon for endret avkjørsel - GB 23909.pdf 6,3 MB Last ned
PS 18414 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring godkjenning av veranda på GB 252 - Langenesveien 758.pdf 4,5 MB Last ned
PS 18514 Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37307 - Tømmervigodden 2 B.pdf 2,5 MB Last ned
PS 18614 Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks på GB 3790 - Kjeholmen.pdf 1,7 MB Last ned
PS 18714 Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal - GB 201 - Sjursholmen.pdf 10,4 MB Last ned
PS 18814 Søknad om dispensasjon for etablering av midlertidig anleggsvei, samt for steinsetting langs elva - GB 2817 - Eikeveien 151.pdf 9,1 MB Last ned
PS 18914 Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 1611 - Pålsnesveien 72.pdf 5,2 MB Last ned
PS 19014 Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25186 - Borøya.pdf 5,6 MB Last ned
PS 19114 Søknad om dispensasjon for bygging utenfor byggegrense samt dispensasjon for utnyttingsgrad.pdf 3 MB Last ned
PS 19214 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og kommunedelplan for tilbygg til fritidsbolig - GB 3187 - Brønnviga 31.pdf 15,4 MB Last ned
PS 19314 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for fradeling av boligtomt og oppføring av Bolig - GB 7490 - Sommerveien 17.pdf 7,2 MB Last ned
PS 19414 Eventuelt 10.12.14.pdf 66,7 KB Last ned
RS 2214 Navnesak 201401 Avklaring av skrivemåten for en del stedsnavn i Søgne kommune 20123507.pdf 111,3 KB Last ned
Z Møteprotokoll fra plan- og miljøutvalget 10.12.14.pdf 547,9 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune