Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2014-11-05
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter til møtet    
- Forside Plan- og miljøutvalget 05.11.2014.pdf 95,9 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 05.11.2014.pdf 54,4 KB Last ned
PS 14314 Godkjenning av protokoll fra møte 08.10.14.pdf 128,5 KB Last ned
PS 14414 Journalførte delegasjonssaker 29.09-26.10.14.pdf 83,7 KB Last ned
PS 14514 Søknad om dispensasjon for endret avkjørsel - GB 23909.pdf 4,9 MB Last ned
PS 14614 Forslag til politisk møteplan vårhalvåret 2015.pdf 172,9 KB Last ned
PS 14714 Førstegangsbehandling - Områderegulering for Skytebane Årdalen.pdf 25,6 MB Last ned
PS 14814 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Skarveien Vest - Plan ID 201402.pdf 3 MB Last ned
PS 14914 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Langenesveien 358 - Plan ID 201007.pdf 4 MB Last ned
PS 15014 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23832 - Hølleheiveien 8B.pdf 7,7 MB Last ned
PS 15114 Søknad om dispensasjon fra plankrav for internvei og parkeringsplasser - GB 242 m. fl. - Amfenesveien.pdf 13,1 MB Last ned
PS 15214 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan for oppføring av fritidsbolig på GB 4417 - Tråneveien 290.pdf 7,1 MB Last ned
PS 15314 Søknad om dispensasjon for oppføring av to boliger - GB 404 - Salthaug.pdf 4,4 MB Last ned
PS 15414 Søknad om dispensasjon, ettergodkjenning av tidligere utførte tiltak - GB 12200 - Kileheia 107.pdf 16,4 MB Last ned
PS 15514 Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 356 - Røsstadveien.pdf 1,7 MB Last ned
PS 15614 Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 2152 - Monsøya - Ny-Hellesund.pdf 2,6 MB Last ned
PS 15714 Klagesak Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 5010 - Try.pdf 6,1 MB Last ned
PS 15814 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for utvidelse av sjøbod - GB 2147 - Monsøya, Ny-Hellesund.pdf 8,4 MB Last ned
PS 15914 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for fradeling av boligtomt GB 185 - Stauslandsveien 49.pdf 3,2 MB Last ned
PS 16014 Søknad om dispensasjon for oppføring av redskapsbod på brygge på GB 3136 - Neslandsheia 9.pdf 4,2 MB Last ned
PS 16114 Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for deling av GB 2570, samt oppføring av fritidsbolig , trapp og brygge på GB 25159 - Borøya.pdf 14,3 MB Last ned
PS 16314 Eventuelt 05.11.14.pdf 67,4 KB Last ned
PS 16414 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for utriggere og gangvei - GB 3159 - Oftenes.pdf 10,4 MB Last ned
PS 16514 Delegering av myndighet til administrasjonen - endring av dispensasjon -bolig med garasje og overbygd uteplass - GB 23908 - Aksteveien 7A.pdf 1,8 MB Last ned
Z møteprotokoll plan- og miljøutvalget 05.11.14.pdf 252,3 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune