Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2014-09-03
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 03.09.2014.pdf 87,9 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 03.09.2014.pdf 54 KB Last ned
PS 10514 Godkjenning av protokoll fra møte 18.06.14.pdf 234,9 KB Last ned
PS 10614 Referatsaker 03.09.14.pdf 68,6 KB Last ned
PS 10714 Journalførte delegasjonssaker i perioden 05.06.14-26.08.14.pdf 89 KB Last ned
PS 10814 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 5010 - Try.pdf 5,3 MB Last ned
PS 10914 Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017.pdf 4,7 MB Last ned
PS 11014 Sluttbehandling - detaljregulering for Gamle Lundevei øst.pdf 12,5 MB Last ned
PS 11114 Mindre endring av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3.pdf 6,8 MB Last ned
PS 11214 Mindre endring av reguleringsplan for del av Kileneset Kilenesheia (plan ID 20090924) - GB 1244.pdf 2,4 MB Last ned
PS 11314 Søknad om dispensasjon for oppføring godkjenning av veranda på GB 252 - Langenesveien 758.pdf 3,1 MB Last ned
PS 11414 Søknad om dispensasjon for ombygging av hytte på GB 2137 - Monsøya , samt søknad om bruksendring av hytta til bolig.pdf 8,3 MB Last ned
PS 11514 Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for deling av eiendom og oppføring av hytte på GB 482 - Frøysland.pdf 3,1 MB Last ned
PS 11614 Søknad om dispensasjon for oppføring av 2 boliger på henholdsvis GB 3412 og GB 3443.pdf 9,7 MB Last ned
PS 11714 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig med garasje - GB 23908 - Aksteveien 7A.pdf 6,4 MB Last ned
PS 11814 Søknad om dispensasjon for takform, økt gesimshøyde, økt utnytting samt byggegrense - 2-mannsbolig - GB 18493 - Stauslandsveien 201.pdf 7,4 MB Last ned
PS 11914 Søknad om dispensasjon for oppføring av redskapsbod - GB 356 - Røsstadveien.pdf 1,3 MB Last ned
PS 12014 Utsatt behandling Søknad om dispensasjon - rve eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 1229 - Vragevigheia 25, Langenes.pdf 5,6 MB Last ned
PS 12114 Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 2456 - Amfenesveien 177.pdf 3,3 MB Last ned
PS 12214 Klagesak Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell - GB 352 - Neverkilen.pdf 5,2 MB Last ned
PS 12414 Eventuelt 03.09.14.pdf 67,2 KB Last ned
RS 1514 Høring - mindre endring av bestemmelser kommuneplanens arealdel 2012-2020 20132313.pdf 145,7 KB Last ned
RS 1614 Behandling - klage over godkjenning av søknader - dispensasjon - riving av eksisterende bolig - oppføring av ny enebolig med hybel og støttemur - plassering garasje 20141999.pdf 1,3 MB Last ned
RS 1714 Tilbakemelding på spørsmål om endret plassering av byggeområde i reguleringsplanen for Dvalås syd 20133676.pdf 83 KB Last ned
RS 1814 Høring - forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven - frist 10.10.14 201422.pdf 81,5 KB Last ned
RS 1914 Høring - Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak 201422.pdf 121,3 KB Last ned
RS 2014 Høring av forslag til endringer i byggteknisk forskrift 20142445.pdf 93,9 KB Last ned
Z møteprotokoll Plan- og miljøutvalget 03.09.14.pdf 159,6 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune