Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2014-06-18
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 18.06.2014.pdf 68,8 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 18.06.2014.pdf 53,5 KB Last ned
PS 10014 Innføring av offisielle adresser på alle fritidsboliger og øvrige boliger i Søgne kommune.pdf 6,2 MB Last ned
PS 10114 Eventuelt 18.06.14.pdf 67,8 KB Last ned
PS 10214 Delegering av myndighet til administrasjonen - reguleringsplan - Holmen.pdf 73,7 KB Last ned
PS 10314 Delegasjon til administrasjonen Detaljregulering for Braneset - Branesveien 100 - Plan ID 201215 - Reguleringsendring - Branesveien 100 - GB 20580.pdf 75 KB Last ned
PS 10414 Delegasjon til administrasjonen Detaljregulering - Vigestranda Sør - Plan ID 201301.pdf 73,4 KB Last ned
PS 8014 Godkjenning av protokoll fra møte 21.05.14.pdf 273,1 KB Last ned
PS 8114 Referatsaker 18.06.14.pdf 69,4 KB Last ned
PS 8214 Journalførte dispensasjonssaker i perioden 12.05-04.06.14.pdf 82,5 KB Last ned
PS 8314 Klagebehandling - områderegulering for Linnegrøvan næringsområde.pdf 6,6 MB Last ned
PS 8414 Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630.pdf 757,2 KB Last ned
PS 8514 Krav om erstatning - endring av reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier.pdf 820,3 KB Last ned
PS 8614 Søknad om dispensasjon for iving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17299 - Indre Hellersøy.pdf 2,8 MB Last ned
PS 8714 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 2477 - Amfenes.pdf 5,6 MB Last ned
PS 8814 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 5010 - Try.pdf 5,2 MB Last ned
PS 8914 Søknad om dispensasjon -Vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 1611 - Pålsnesveien 72.pdf 14,1 MB Last ned
PS 9014 Søknad om dispensasjon fra plankravet, samt fra størrelse for oppføring av halvtak og trapp til hems samt terrasser - GB 3010 - Ausviga 76.pdf 4,3 MB Last ned
PS 9114 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Kjellandsheia, for tilbygg til fritidsbolig - endring av fasade - GB 3129 - Brønnviga 39.pdf 5,3 MB Last ned
PS 9214 Ny behandling av klage på avslått dispensasjon for innredning av leilighet i garasje - GB 1977 - Daleheia 14.pdf 7,8 MB Last ned
PS 9314 Dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bod på GB 32119 - Indre Rivenes.pdf 5,8 MB Last ned
PS 9414 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for oppføring av boliger på GB 16246 - Søvigneset 26 og 28.pdf 3,6 MB Last ned
PS 9514 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for fradeling av tomtgrensejustering på GB 2646 - Okse.pdf 4,5 MB Last ned
PS 9614 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen - Fritidsbolig - GB 4746 - Frøyslandsveien.pdf 16,6 MB Last ned
PS 9714 Dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen - Oppføring av levegg samt heving av eksisterende brygge med utvidelse - GB 47101 - Frøyslandsveien 54.pdf 3,9 MB Last ned
PS 9814 Søknad om dispensasjon fra regulert formålsgrense for oppføring av garasje - GB 23219 - Skarveien 7 A.pdf 2 MB Last ned
PS 9914 Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for deling av grunneiendom med GB 264 - Okse.pdf 2,7 MB Last ned
RS 1314 Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak - behandling av klager over godkjenning av søknader om dispensasjon for oppføring av to tilbygg 20121706.pdf 4,3 MB Last ned
RS 1414 Fylkesmannen opprettholder plan- og miljøutvalgets vedtak vedr. klage over avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig 20122490.pdf 3,5 MB Last ned
Z Møteprotokoll fra møte i plan- og miljøutvalget 18.06.14.pdf 160,3 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune