Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2014-05-21
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 21.05.2014.pdf 67,4 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 21.05.2014.pdf 50,1 KB Last ned
PS 6714 Godkjenning av protokoll fra møte 30.04.14.pdf 229,8 KB Last ned
PS 6814 Referatsaker 21.05.14.pdf 69,7 KB Last ned
PS 6914 Journalførte delegasjonssaker i perioden 22.04-11.05.14.pdf 80,4 KB Last ned
PS 7014 Vedtak av områderegulering for Kvernhustangen, Plan ID 201205.pdf 7,4 MB Last ned
PS 7114 Sluttbehandling - Detaljregulering for del av Nodenesveien og Pålsnesveien.pdf 22 MB Last ned
PS 7214 Andre gangs offentlig ettersyn- detaljregulering for Gamle Lundevei øst.pdf 9 MB Last ned
PS 7314 Vedbu - GB 4229 - Eid 141 - Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbelete langs sjøen og i LNFR-områder.pdf 3,7 MB Last ned
PS 7414 Søknad om dispensasjon - Enebolig mgenerasjonsleilighet - GB 1584 - Søvigneset 3A.pdf 3,7 MB Last ned
PS 7514 Søknad om dispensasjon for endring fra fritidsbolig til helårsbolig, samt riving og gjenoppføring - GB 4239 - Eid 171.pdf 3,7 MB Last ned
PS 7614 Søknad om dispensasjon for ny fritidsbolig GB 1273 - Erstatter eksisterende hytte - Kileheia 36.pdf 3,4 MB Last ned
PS 7714 Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 1229 - Vragevigheia 25, Langenes.pdf 4,2 MB Last ned
PS 7814 Politisk møteplan høsthalvåret 2014.pdf 127 KB Last ned
PS 7914 Eventuelt 21.05.14.pdf 68,1 KB Last ned
RS 1014 Fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig med garasje - GB 18484, Blåsmoen 20B 20122867.pdf 2,4 MB Last ned
RS 1114 Fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om dispensasjon for allerede oppført stablesteinsmur - GB 30105 Ausvigheia 89 20051055.pdf 2,2 MB Last ned
RS 1214 Fylkesmannen opphever kommunens vedtak - klage over godkjent endring av utforming og plassering av fritidsbolig 20092840.pdf 2,1 MB Last ned
RS 914 Behandling - anmodning om omgjøring - vedtak av 29.04.13 - GB 18484 - Blåsmoen 20 B 20122867.pdf 902,4 KB Last ned
Z møteprotokoll plan- og miljøutvlaget 21.05.14.pdf 189 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune