Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2014-04-30
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 30.04.2014.pdf 94 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 30.04.2014.pdf 53 KB Last ned
PS 4914 Godkjenning av protokoll fra møte 26.04.14.pdf 231,5 KB Last ned
PS 5014 Referatsaker 30.04.14.pdf 68,6 KB Last ned
PS 5114 Journalførte delegasjonssaker i perioden 14.03-21.04.14.pdf 86 KB Last ned
PS 5214 Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm - GB 1373 - Langenesveien 337 C - BEFARING.pdf 11,2 MB Last ned
PS 5314 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig og basseng på GB 3079 - Ausvigheia 1 - BEFARING.pdf 9,1 MB Last ned
PS 5414 Klagesak søknad om dispensasjon for fradeling - GB 352 - Neverkilen - BEFARING.pdf 3,4 MB Last ned
PS 5514 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgekravet for å ta i bruk småbåtanlegg før strandsti er ferdigstilt - Åros Feriesenter - GB 2021 - Årossanden 9.pdf 506,3 KB Last ned
PS 5614 Søknad om dispensasjon for felles brygge båtstø - GB 61 - Lyngmyr.pdf 12,9 MB Last ned
PS 5714 Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling - GB 23440 - Kjeøya.pdf 1,6 MB Last ned
PS 5814 Søknad om dispensasjon for påbygg og fasadeendring på eksisterende hus - GB 1329 - Langenesveien 336.pdf 6,2 MB Last ned
PS 5914 Søknad om dispensasjon for fradeling - GB 2822 - Eikeveien.pdf 5,3 MB Last ned
PS 6014 Klagesak Dispensasjon for oppføring av enebolig med hybel - GB 3726 - Trysnes Selskjær.pdf 18,7 MB Last ned
PS 6114 Søknad om dispensasjon for plassering av utleiehytter, fellesbygg og veianlegg - GB 376 - Solvik og på Vestre Kuholmen.pdf 7,6 MB Last ned
PS 6214 Søknad om omdisponering av jordbruksareal etter jordlovens § 9 - GB 404.pdf 3,5 MB Last ned
PS 6314 Behandling av klage på dispensasjon fra lov om motorisert ferdsel i utmark.pdf 1,2 MB Last ned
PS 6414 Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og brygge på GB 25159 - Borøya.pdf 12 MB Last ned
PS 6614 Eventuelt 30.04.14.pdf 67 KB Last ned
RS 814 Klageavgjørelse - 3 sjøboder på GB 201 20122026.pdf 2,1 MB Last ned
Z møteprotokoll plan- og miljøutvalget 30.04.14.pdf 155,3 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune