Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2014-03-26
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre Dokumenter    
- Forside Plan- og miljøutvalget 26.03.2014.pdf 67,7 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 26.03.2014.pdf 50,6 KB Last ned
PS 3514 Godkjenning av protokoll fra møte 26.02.14.pdf 301,5 KB Last ned
PS 3614 Referatsaker 26.03.14.pdf 69,2 KB Last ned
PS 3714 Journalførte delegasjonssaker fra 15.02.14-13.03.14.pdf 79,5 KB Last ned
PS 3814 Reguleringsplan for utvidelse av Linnegrøvan næringsområde - vedtak av plan.pdf 10,3 MB Last ned
PS 3914 Klagebehandling- reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia Lohnelier.pdf 16,1 MB Last ned
PS 4014 Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 472 - Røsstad.pdf 2,1 MB Last ned
PS 4114 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig og basseng på GB 3079 - Ausvigheia 1.pdf 9 MB Last ned
PS 4214 Søknad om dispensasjon for deling av parsell fra grunneiendom med GB 372.pdf 1,8 MB Last ned
PS 4314 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg og bod på - GB 30178 - Oftenesveien 111.pdf 3,5 MB Last ned
PS 4414 Klage på innvilget dispensasjon for oppføring av tilbygg på bolig på GB 3051 - Ausvigheia 69.pdf 33 MB Last ned
PS 4514 Søknad om dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig - GB 38110 - Åloneset 145.pdf 6,2 MB Last ned
PS 4614 Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm - GB 1373 - Langenesveien 337 C.pdf 11,1 MB Last ned
PS 4714 Klagesak søknad om dispensasjon for fradeling - GB 352 - Neverkilen.pdf 3,4 MB Last ned
PS 4814 Eventuelt 26.03.14.pdf 68 KB Last ned
RS 714 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak om behandling av klage over avslag på søknad om dispensasjon fra plankrav for utvidelse av parkeringsplass - GB 123 - Vragevigheia 20122773.pdf 1,7 MB Last ned
Z Møteprotokoll plan- og miljøutvalget 26.03.14.pdf 156,6 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune