Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2014-02-26
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 26.02.2014.pdf 69,2 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 26.02.2014.pdf 53,1 KB Last ned
PS 1614 Godkjenning av protokoll fra møte i plan- og miljøutvalget 29.01.14.pdf 230,1 KB Last ned
PS 1714 Referatsaker plan- og miljøutvalget 26.02.14.pdf 70 KB Last ned
PS 1814 Journalførte delegasjonssaker 16.01.14-14.02.14.pdf 84,4 KB Last ned
PS 1914 Områderegulering for Kvernhustangen - merknadsbehandling.pdf 9,2 MB Last ned
PS 2014 Mindre endring av reguleringsplanen for Stoheia hytteområde.pdf 1,5 MB Last ned
PS 2214 Søknad om deling etter jordlovens §12, GB 2822.pdf 3,4 MB Last ned
PS 2314 Behandling etter jordloven - arealoverføring - GB 193 - Føreidveien 43.pdf 616,4 KB Last ned
PS 2414 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan i forbindelse med arealoverføring fra GB 193 - Føreidveien 43.pdf 2,2 MB Last ned
PS 2514 Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt - GB 2034 - Ytre Åros 80.pdf 5 MB Last ned
PS 2614 Klagesak Søknad om dispensasjon - enebolig med hybel - GB 3726 - Trysnes Selskjær.pdf 17,8 MB Last ned
PS 2714 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 3734 - Trysnesveien 447.pdf 3,2 MB Last ned
PS 2814 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse vedrørende tak oppbygg - Påbygg - nytt tak på eksisterende garasje - GB 23366 - Hølleheiveien 12.pdf 2,8 MB Last ned
PS 2914 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig påGB 17267 - Kleivtunet 11.pdf 10,1 MB Last ned
PS 3014 Søknad om dispensasjon for bruksendring av garasje til fritidsboligformål på GB 474 og 479 - Åloveien 41.pdf 6 MB Last ned
PS 3114 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for oppføring av sjøboder - GB 30170 - Ausviga.pdf 7,7 MB Last ned
PS 3214 Søknad om dispensasjon fra plankravet samt krav om saltak for oppføring av enebolig mgarasje - GB 3054 - Ausvigheia 75.pdf 7,4 MB Last ned
PS 3314 Klage på avslag på dispensasjon fra plankravet for fradeling av boligtomt til ny bolig - GB 23430 - Skarveien 14A..pdf 15,7 MB Last ned
PS 3414 Eventuelt plan- og miljøutvalget 26.02.14.pdf 68,7 KB Last ned
RS 514 Fylkesmannen i Vest-Agders behandling av klage over avslått søknad om dispensasjon for riving av anneks og oppføring av tilbygg til hytte på GB 1244 - Kileneset 17 2012113.pdf 908,9 KB Last ned
RS 614 Fylkesmannens behandling - klage på Søgne kommunes vedtak om stans av drift av storkjøkken gårdskafe gårdsbutikk - GB 7223 - Salemsveien 2 2013517.pdf 999,5 KB Last ned
Z møteprotokoll plan- og milljøutvalget 26.02.14.pdf 226,5 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune