Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2014-01-29
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 29.01.2014.pdf 85,7 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 29.01.2014.pdf 53,2 KB Last ned
PS 1114 Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende tilbygg og oppføring av nytt på GB 2385 - Tingstuveien 14.pdf 4,4 MB Last ned
PS 114 Godkjenning av protokoll fra møte 18.12.13.pdf 182,9 KB Last ned
PS 1214 Klage på kommunens innvilgelse av dispensasjon for oppføring av tre sjøboder - GB 201 - Leirkilen.pdf 15,7 MB Last ned
PS 1314 Klage på avslag på dispensasjon vedr. etablering av garasje - Bergeveien 37 - GB 238.pdf 6,7 MB Last ned
PS 1414 Klage på avslag på dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av fritidsbolig - GB 2143 - Monsøya.pdf 11 MB Last ned
PS 1514 Eventuelt plan- og miljøutvalget 29.01.14.pdf 68,4 KB Last ned
PS 214 Referatsaker plan- og miljøutvalget 29.01.14.pdf 69,4 KB Last ned
PS 314 Journalførte delegasjonssaker 06.12.13-15.01.14.pdf 84,1 KB Last ned
PS 414 Mindre endring av reguleringsplan for Tangvall sentrum og reguleringsplan for rådhusområdet.pdf 3,8 MB Last ned
PS 514 Søknad om dispensasjon for utvidelse av båthus samt fjerning av fjellnabb under vann ved brygge - GB 38137 - Lastadveien 23.pdf 9 MB Last ned
PS 614 Søknad om dispensasjon fra byggegrensa i reguleringsplanen for oppføring av veranda - GB 20529 - Ytre Åros 40C.pdf 1,9 MB Last ned
PS 714 Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell - GB 352 - Neverkilen.pdf 2,5 MB Last ned
PS 814 Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt - GB 2034 - Yte Åros 80.pdf 4,8 MB Last ned
PS 914 Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt - GB 208 - Gamle Årosvei 49.pdf 4,4 MB Last ned
RS 114 Fylkesmannen i Vest - Agders behandling av klage over innvilget dispensasjon fra plankrav for etablering av småbåthavn - Oftenes - GB 312 - 31148 20121145.pdf 972,7 KB Last ned
RS 214 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak - behandling av klage over avslått søknad om dispensasjon - oppføring av enebolig - 16156 - Pålsneset 20122614.pdf 1,2 MB Last ned
RS 314 Fylkesmannen omgjør vedtaket - Utviding av eksisterende brygge - Flekkerøy Bygg AS 20091991.pdf 1,9 MB Last ned
RS 414 Invitasjon til Naturvernforbundets 100 - årsjubileum 18.02.14 2014263.pdf 217,5 KB Last ned
Z møteprotokoll plan- og miljøuvalget 29.01.14.pdf 157,6 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune