Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2013-12-18
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 18.12.2013.pdf 86,9 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 18.12.2013.pdf 49,8 KB Last ned
PS 21913 Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.13.pdf 213,6 KB Last ned
PS 22013 Referatsaker 18.12.13.pdf 68,9 KB Last ned
PS 22113 Journalførte delegasjonssaker 14.11.13-05.12.13.pdf 80,2 KB Last ned
PS 22213 Søknad om dispensasjon for utvidelse av båthus samt fjerning av fjellnabb under vann ved brygge - GB 38137 - Lastadveien 23.pdf 9 MB Last ned
PS 22313 Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for oppføring av dobbel garasje samt tilbygg til eksisterende bolig - GB 7258 - Tangvallveien 72.pdf 6,2 MB Last ned
PS 22413 Mindre endring av reguleringsplan for Vedderheia Nord.pdf 2 MB Last ned
PS 22513 Eventuelt 18.12.13.pdf 67,6 KB Last ned
RS 4713 Fylkesmannen i Vest-Agders behandling av anmodning om omgjøring - GB 2137 - Monsøya 20091016.pdf 1,3 MB Last ned
RS 4813 Fylkesmannen i Vest- Agders behandling av klage over godkjenning av søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg - GB 3051 - Ausvigheia 69 20121706.pdf 2,2 MB Last ned
RS 4913 Fylkesmannens behandling av klage - godkjent søknad om endring av tillatelse - oppføring av fritidsbolig - GB 32110 - Hummerviga 26 20083170.pdf 3,2 MB Last ned
RS 5013 Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak vedr. godkjenning av søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 2029 - Ytre Åros 20082190.pdf 3,6 MB Last ned
Z Møteprotokoll fra møte 18.12.13.pdf 111,5 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune