Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2013-11-27
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 27.11.2013.pdf 68,3 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 27.11.2013.pdf 50,2 KB Last ned
PS 20413 Godkjenning av protokoll fra møte 06.11.13.pdf 232,5 KB Last ned
PS 20513 Referatsaker 27.11.13.pdf 69,2 KB Last ned
PS 20613 offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Nodenesveien og Pålsnesveien.pdf 7,5 MB Last ned
PS 20713 Journalførte delegasjonssaker i perioden 28.10.13- 13.11.13.pdf 79,9 KB Last ned
PS 20813 Mindre endring av reguleringsplan for hytteområde Kikkerheia gnr. 38 bnr. 6,7,26, 34 Ålo.pdf 5,8 MB Last ned
PS 20913 Vannområdet Mandal - Audna - vanndirektiv - forslag til tiltaksprogram i pålanperioden.pdf 643,6 KB Last ned
PS 21013 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens LNFR-formål for oppføring av enebolig - GB 19255 - Føreidveien 37.pdf 6,5 MB Last ned
PS 21113 Søknad om dispensasjon for oppføring av leiligheter, forretningsbygg og parkeringskjeller på GB 72107 og GB 72108 - Rådhusveien 51-53.pdf 11,1 MB Last ned
PS 21213 Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende fritidsbolig og oppførnig av ny på GB 1217 - Langenesveien 386.pdf 4,8 MB Last ned
PS 21313 Søknad om dispensasjon fra plankravet for fradeling av boligtomt til ny bolig - GB 23430 - Skarveien 14A.pdf 10,7 MB Last ned
PS 21413 Søknad om dispensasjon for utvidelse av båthus samt fjerning av fjellnabb under vann ved brygge - GB 38137 - Lastadveien 23.pdf 8,9 MB Last ned
PS 21513 Dispensasjon fra LNF-formålet samt kommuneplanens bestemmelse om størrelse på garasje - Bergeveien 37 - GB 238.pdf 10,1 MB Last ned
PS 21613 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser for utforming av garasje - GB 1349 - Langenesveien 362.pdf 5,9 MB Last ned
PS 21713 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av garasje større enn planbestemmelser åpner for - GB 71585 - Vedderheia 199.pdf 8,1 MB Last ned
PS 21813 Eventuelt 27.11.13.pdf 67,6 KB Last ned
RS 4513 Svar PS 19113 - Eventuelt - Busskur E39 mot Mandal 20122496.pdf 115,3 KB Last ned
RS 4613 Vedtak i klagesak - Kommunens vedtak av 27.06.12 blir omgjort slik at det ikke gis dispensasjon for oppføring av omsøkt brygge - GB 351 - Skarpeid 20103711.pdf 1,4 MB Last ned
Z møteprotokoll plan- og miljøutvalget 27.11.13.pdf 142 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune