Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2013-11-06
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Dokumenter utdelt i møtet    
- Forside Plan- og miljøutvalget 06.11.2013.pdf 75,7 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 06.11.2013.pdf 51,4 KB Last ned
PS 19213 Godkjenning av protokoll fra møte 16.10.2013.pdf 226,9 KB Last ned
PS 19313 Referatsaker.pdf 68 KB Last ned
PS 19413 Journalførte delegasjonsaker i perioden 01.10.2013 - 27.10.2013.pdf 81,8 KB Last ned
PS 19513 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av kombinert bod og carport på GB 2372 - Høllegata 16.pdf 7 MB Last ned
PS 19613 Klage på avslag - søknad om dispensasjon for etablering av parkeringsplass - GB 123 - Vragevigheia , Langenes.pdf 7,1 MB Last ned
PS 19713 Søknad om dispensasjon fra byggegrense langs Hølleveien - GB 2318 - Høllegata 12..pdf 6,8 MB Last ned
PS 19813 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for oppføring av fritidsbolig - GB 2143 - Monsøya.pdf 9,1 MB Last ned
PS 19913 Søknad om dispensasjon fra plankravet - fradeling av tomt - GB 23133 og GB 23203 - Hølleveien 156.pdf 4,1 MB Last ned
PS 20013 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for oppføring av fritidsbolig på GB 2646 - Okse.pdf 5,9 MB Last ned
PS 20113 Søknad om dispensasjon for ettergodkjenning av oppført levegg - GB 28222 - Torvskjærholmen.pdf 1,8 MB Last ned
PS 20213 Forslag til politisk møteplan vårhalvåret 2014.pdf 98,1 KB Last ned
PS 20313 Eventuelt 06.11.13.pdf 67,7 KB Last ned
RS 4213 Fortetting - GB 18484 - Blåsmoen 20 B 20122867.pdf 363 KB Last ned
RS 4313 Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak - Klagevedtak - oppføring av tilbygg til fritidsbolig - GB 3315 20092040.pdf 2,4 MB Last ned
RS 4413 Klage på innvilget dispensasjon for anlagt gangvei brygge - GB 4226, GB 4233 og GB 4278 - Kilstangen 74 20102816.pdf 1,5 MB Last ned
Z Møteprotokoll plan- og miljøutvalget 06 11 12.pdf 160,1 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune