Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2013-10-16
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 16.10.2013.pdf 68,7 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 16.10.2013.pdf 50,9 KB Last ned
PS 17813 Godkjenning av protokoll fra møte i plan- og miljøutvalget 26.09.13.pdf 223,8 KB Last ned
PS 17913 Journalførte delegasjonssaker 25.09.2013 - 06.10.2013.pdf 82,2 KB Last ned
PS 18013 Søknad om dispensasjon - murer, grunn og terrengarbeid - Kileneset - GB 128 - GB 129 - GB 12125 - Langenesveien.pdf 3,4 MB Last ned
PS 18113 Søknad om dispensasjon for fradeling - GB 342 - Liane.pdf 3,4 MB Last ned
PS 18213 Klage på avslag på dispensasjon for etablering av parkeringsplass på GB 123 - Vragevigheia , Langenes.pdf 7,1 MB Last ned
PS 18313 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av kombinert bod og carport på GB 2372 - Høllegata 16.pdf 6,9 MB Last ned
PS 18413 Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for oppføring av brygge på GB 2715 og 276 - Risøya.pdf 9,1 MB Last ned
PS 18513 Ettergodkjenning og fasade endring - GB 28222 - Torvskjærholmen.pdf 29,7 MB Last ned
PS 18613 Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig, samt tilbygg til sjøbu - GB 31118 - GB 313 - Oftenesveien 106.pdf 5,1 MB Last ned
PS 18713 Søknad om dispensasjon fra plankrav for riving av eksisterende samt oppføring av ny fritidsbolig - GB 1269 - Vragevigheia 57.pdf 9,9 MB Last ned
PS 18813 Søknad om dispensasjon fra formål i reguleringsplan for oppføring av 6 stk. sjøboder i fellesanlegg - GB 16285 - Langeneskilen.pdf 14,1 MB Last ned
PS 18913 Søknad om dispensasjon fra byggegrense vei samt takopplett fra møne for garasje - GB 72193 - Hølleveien 21.pdf 2,9 MB Last ned
PS 19013 Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet samt byggeforbudet i 100 m-beltet for tilbygg til fritidsbolig - GB 5033 - Skotteholmen, Try.pdf 5,7 MB Last ned
PS 19113 Eventuelt.pdf 66,5 KB Last ned
Z møteprotokoll plan- og miljøutvalget 16 10 13.pdf 154,1 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune