Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2013-09-25
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 25.09.2013.pdf 67,4 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 25.09.2013.pdf 51,7 KB Last ned
PS 16613 Godkjenning av protokoll fra møte i plan- og miljøutvalget 04.09.13.pdf 281,9 KB Last ned
PS 16713 Referatsaker.pdf 67,8 KB Last ned
PS 16813 Journalførte delegasjonssaker 26.08.2013 - 15.09.2013.pdf 80,1 KB Last ned
PS 16913 Endring av reguleringsplan for Tangvall sentrum.pdf 2,9 MB Last ned
PS 17013 Søknad om dispensasjon for godkjenning av tilbygg til næringsbygg GB 18282 - Linnegrøvan 16 (Gunders Kafe).pdf 5,1 MB Last ned
PS 17113 Klage på innvilget dispensasjon for forlengelse av eksisterende brygge bølgebryter pir på GB 1720 - Nodenes.pdf 7,8 MB Last ned
PS 17213 Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 20388 - Tjønnemyra 1.pdf 8,6 MB Last ned
PS 17313 Søknad om dispensasjon fra plankravet for tilbygg til fritidsbolig på GB 3917 - Dvalås 12..pdf 7,4 MB Last ned
PS 17413 Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23861 - Aksteveien 21.pdf 6,1 MB Last ned
PS 17513 Dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei for gjerde, mur og garasje - GB 1848 - Hølleveien 67.pdf 13,9 MB Last ned
PS 17613 Klage på plan- og miljøutvalgets avslag på søknad om dispensasjon og tilbaketrekking av ferdigattest GB 1977 - Daleheia 14..pdf 4,2 MB Last ned
PS 17713 Eventuelt.pdf 66,2 KB Last ned
RS 3813 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak - avslag på søknad - oppføring av balkong samt søknad om dispensasjon - GB 23686 - Verven 11 2012917.pdf 4,1 MB Last ned
RS 3913 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak - tvangsmulkt for manglende fjerning av tiltak - GB 315 - Ballerholmen 20061380.pdf 2,7 MB Last ned
RS 4013 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak - klage over avslag på søknad om dispensasjon - bruksendring av sjøbod til fritidsbolig - GB 281 - Sådøya 20102839.pdf 3,1 MB Last ned
RS 4113 Oppfølging av sak - Eventuelt 15113 - Plan- og miljøutvalget 14.08.13 20113383.pdf 82,4 KB Last ned
Z møteprotokoll plan- og miljøutvalget 25.09.13.pdf 150,3 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune