Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2013-09-04
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 04.09.2013.pdf 68 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 04.09.2013.pdf 52,4 KB Last ned
PS 15213 Godkjenning av protokoll fra møte 14.08.13.pdf 246,5 KB Last ned
PS 15313 Journalførte delegasjonssaker 31.07.2013 - 25.08.2013.pdf 264 KB Last ned
PS 15413 Forespørsel om omregulering av deler av reguleringsplan for Åros feriesenter til boligformål.pdf 3,5 MB Last ned
PS 15513 Søknad om dispensasjon - enebolig med hybel - GB 3726 - Selskjær.pdf 8 MB Last ned
PS 15613 Dispensasjon for tidligere etablert vei på GB 3815, 38115, 38117, 38119, 38121, 38222 - Nesodden hyttetun.pdf 9,8 MB Last ned
PS 15713 Videre saksgang vedr. brygge på - GB 1690 - Pålsnesveien 70.pdf 2 MB Last ned
PS 15813 Søknad om dispensasjon fra plankravet for fradeling av boligtomt til ny bolig - GB 23219 - Skarveien 7. Ny behandling.pdf 4,5 MB Last ned
PS 15913 Søknad om disp fra LNF-formålet samt byggeforbudet i 100m beltet for oppføring restaurering av brygge og nytt anneks - GB 3725.pdf 7,9 MB Last ned
PS 16013 Søknad om dispensasjon for etablering av Biorens minirenseanlegg på GB 28222 - Brattholmen (Torvskjærholmen)..pdf 1,7 MB Last ned
PS 16113 Klage på avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til hytte på GB 1244 - Kileneset 17.pdf 4,6 MB Last ned
PS 16213 Forlag til endring i politisk møteplan - høsthalvåret 2013.pdf 152,7 KB Last ned
PS 16313 Eventuelt.pdf 66,4 KB Last ned
PS 16413 Ønske om prinsippvurdering av mulighetene for omdisponering av Høllen brygge fra næring til bolig..pdf 6,6 MB Last ned
PS 16513 Midlertidig forbud mot tiltak Tangvall - Sakspapirer ettersendes.pdf 68 KB Last ned
Z Møteprotokoll plan- og miljøutvalget 04.09.13.pdf 205,5 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune