Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2013-08-14
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 14.08.2013.pdf 68,6 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 14.08.2013.pdf 49,9 KB Last ned
PS 14013 Godkjenning av protokoll fra møte 26.06.2013.pdf 205,1 KB Last ned
PS 14113 Referatsaker.pdf 69,4 KB Last ned
PS 14213 Journalførte delegasjonssaker 18.06.2013 - 30.07.2013.pdf 90,2 KB Last ned
PS 14313 Ny behandling av sak Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og kommuneplan - sjøboder og brygger GB 3286 Hummerviga..pdf 9,5 MB Last ned
PS 14413 Søknad om dispensasjon for flytebrygge og parkering - GB 472 - Røsstad.pdf 7,5 MB Last ned
PS 14513 Søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad - bolig med garasje - GB 23884 - Udjusveien 34 A.pdf 7,5 MB Last ned
PS 14613 Klage på avslag - Oppføring av enebolig - GB 16156 - Pålsneset.pdf 4,4 MB Last ned
PS 14713 Dispensasjon fra reguleringsplanen - Plasthall for bruk i undervisningen - GB 11 - Søgnetunet 3 - Søgne videregående skole.pdf 3,4 MB Last ned
PS 14813 Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden.pdf 912,7 KB Last ned
PS 14913 Reguleringsplan for Pålsneset - FB2.pdf 459,8 KB Last ned
PS 15013 Endring av reguleringsplan - Sangvikveien 25.pdf 1,7 MB Last ned
PS 15113 Eventuelt.pdf 67,9 KB Last ned
RS 3513 Dispensasjon fra kommuneplanen for mindre utvidelse av E-39 - Trybakken - etablering av forbikjøringsfelt i vestgående retning - GB 20018 20131926.pdf 90,3 KB Last ned
RS 3613 Bebyggelsesplan nord på Borøya fra 1988 - tomt 3 og 8 20123748.pdf 1,8 MB Last ned
RS 3713 Endring av reguleringsplan for Riveneset - Hallandvik 20052860.pdf 168,3 KB Last ned
Z Protokoll fra møte 14.08.2013.pdf 156,1 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune