Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2013-06-26
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 26.06.2013.pdf 69,6 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 26.06.2013.pdf 51,9 KB Last ned
PS 11913 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.13.pdf 230,9 KB Last ned
PS 12013 Referatsaker.pdf 69,1 KB Last ned
PS 12113 Journalførte delegasjonssaker 30.05.13 - 17.06.13.pdf 265,9 KB Last ned
PS 12213 Ekstra krabbefelt E39 i Trybakken.pdf 76,8 KB Last ned
PS 12313 Fullmakt til å gi dispensasjon ut 2014 - utsette etablering av bussholdeplass for utbyggingen på Torvmoen.pdf 79 KB Last ned
PS 12413 Behandling av forslag til forskrift om båndtvang for hund og hundehold, Søgne kommune, Vest-Agder.pdf 764,1 KB Last ned
PS 12513 Klage på vedtak vedrørende søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for fradeling av 2 boligtomter på GB 1918 - Giskedalen 3032.pdf 47,4 MB Last ned
PS 12613 Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanens LNFR-formål for oppføing av uthus med garasjedel på GB 71238 - Repstadveien 144.pdf 3,4 MB Last ned
PS 12713 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for oppføring av enebolig - GB 16156 - Pålsneset.pdf 7,7 MB Last ned
PS 12813 Søknad om dispensasjon fra byggegrensa for oppføring av ny mur - GB 18400 - Blåsmoen 2.pdf 2,1 MB Last ned
PS 12913 Søknad om dispensasjon - oppføring av ny fritidsbolig som skal erstatte eksisterende fritidsbolig - GB 2456 - Amfenesveien 177.pdf 5,2 MB Last ned
PS 13013 Offentlig ettersyn - detaljregulering for gamle lundevei øst.pdf 10,5 MB Last ned
PS 13113 Søknad om dispensasjon fra plankravet for fradeling av boligtomt til ny bolig - GB 23219 - Skarveien 7.pdf 4,5 MB Last ned
PS 13213 Søknad om dispensasjon for oppføring av kombinert bod og carport på GB 2372 - Høllegata 16.pdf 5,3 MB Last ned
PS 13313 Søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig på GB 18128, 18241, 18322, 18394.pdf 5,5 MB Last ned
PS 13413 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje m. leiilighet på GB 1355 - Langeneskilen 2.pdf 6,2 MB Last ned
PS 13513 Søknad om dispensasjon for heving av tomt, underetasje, samt forstøtningsmur mot vei - GB 31123 - Oftenesheia 17.pdf 3,3 MB Last ned
PS 13613 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bygging på GB 71602 - Tomt 2 - Lundekleiva.pdf 10,5 MB Last ned
PS 13713 Reguleringsplan for utvidelse av Linnegrøvan næringsområde.pdf 7,6 MB Last ned
PS 13813 Midlertidig forbud mot tiltak Tangvall.pdf 1,2 MB Last ned
PS 13913 Eventuelt.pdf 67,9 KB Last ned
RS 3413 Fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om bruksendring - GB 2137 - Monsøya 20091016.pdf 2,2 MB Last ned
Z Protokoll fra møte 26.06.2013.PDF 130,6 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune